“ทีมเวิร์ค” จำเป็นในทุกสถานการณ์

0
1188

ในช่วงสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการรับมือกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เราได้เห็นการแพร่ระบาด มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และแพร่กระจายไปทั่วโลก แต่ในอีกมุมหนึ่งเราได้เห็นการทำงานอย่างเป็นระบบของทีมแพทย์ที่เข้าให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรค มาตรการต่างๆ ถูกนำมาใช้ ทั้งด้านกำลังคนในการส่งแพทย์พยาบาลมากกว่า 4 หมื่นคนเข้าไปในหูเป่ย์ เพื่อควบคุมโรคภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ และด้วยการทำงานเป็นทีม ไม่นานหลังจากนั้นภารกิจก็เสร็จสิ้น ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทะยอยเดินทางกลับหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าในหูเป่ย์คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง

ผมเกริ่นแบบนี้ เพราะผมกำลังจะบอกว่าไม่ว่าภารกิจใดก็ตาม ไม่ว่าคุณจะบริหารองค์กร หรือปฎิบัติงานใดๆ การทำงานเป็นทีม หรือพูดกันติดปากว่า “ทีมเวิร์ค” นั้นมีความสำคัญมาก คุณควรมีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานนั้น โดยเฉพาะในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นระบบทีมที่ยอดเยี่ยมนั้นคือ

  1. มีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจในการบรรลุเป้าหมายให้ได้
  2. มีระบบการทำงานที่ชัดเจน ทุกคนรู้หน้าที่และปฎิบัติภารกิจให้ดีที่สุด
  3. สามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลและผลักดันซึ่งกันและกัน
  4. ชื่นชมความสำเร็จร่วมกัน และร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน

ผมได้มีโอกาสอ่านบทความเรื่องความสำคัญของการมีทีมที่ยอดเยี่ยมโดย จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ (John C. Maxwell) ใน The Power of Five for Network Marketing แล้วอยากแชร์ความตอนหนึ่งที่ จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ กล่าวไว้ว่า  “ทีมที่ยอดเยี่ยมนั้นทำให้เราบรรลุเป้าหมายหรือสิ่งที่ฝัน จากประสบการณ์ที่ได้พบผู้คนมากมายทำให้เราได้เรียนรู้ว่า หนึ่ง จำนวนคนที่น้อยเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และสอง ทีมจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะบรรลุฝันนั้นหรือไม่ ให้ผมได้ยกตัวอย่างง่ายๆ เพื่อให้คุณเห็นภาพของฝันร้ายคือ เมื่อคุณมีฝันที่ยิ่งใหญ่แต่คุณมีทีมที่แย่ ถ้าฝันของคุณคือ “10” แต่ทีมคุณคือ “4” ฝันของคุณจะไม่มีทางไปไกลเกินกว่าระดับที่ 4 ได้ คุณไม่สามารถปีนเขาเอเวอร์เรสได้โดยลำพัง มันเป็นภารกิจที่ท้าทายเกินไปกับคุณ ทางเดียวที่คุณจะไปถึงยอดเขานั้นคือการมีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยม ซึ่งความจริงนี้สามารถนำไปประยุกต์ได้กับธุรกิจคุณ”

แม้แต่ แม่ชีเทเรซา ยังกล่าวไว้ว่า “คุณสามารถทำในสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ ฉันสามารถทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ ดังนั้นเราสามารถร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้”

และหากคุณเป็นผู้นำทีมหรือองค์กรนั้นๆ การบริหารคนหรือการก้าวออกมาอยู่แถวหน้าเพื่อนำคนอื่น มักจะไม่ออกมาในแบบที่คุณคิดไว้ คน เหตุการณ์ และปัจจัยต่าง ๆ มักจะสร้างความประหลาดใจให้คุณเสมอ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณในฐานะผู้นำคือ การไม่หยุดการเรียนรู้

นิติพงศ์ ศิวพรเสถียร
บุคคลคุณภาพปี 2015