ทิพยประกันภัย เตรียมความพร้อมรับมือไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ในการดูแลลูกค้า   และมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเดิม

0
1139

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัยกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้กระจายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มีการออกมาตรการคุมเข้มแบ่งพื้นที่ควบคุมตามความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทำให้บริษัทฯ ได้ออกมาตรการป้องกันและรับมือทั้งในสำนักงานใหญ่ และสาขา รวมถึงหน่วยงานที่ต้องออกไปดูแลลูกค้า เช่น ทีม TIP Smart Assist มีการใส่หน้ากากป้องกันตลอดเวลา ล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับตัวลูกค้าและพนักงานเอง รวมถึงในสำนักงานต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร มาตรการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน การเว้นระยะห่าง (Social Distancing หรือมาตรการ Work Form Home และมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงาน ตลอดจนการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดผลกระทบในการให้บริการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ Upgrade ความคุ้มครองประกันภัยไวรัส Covid -19  ให้ตรงตามความต้องการและคุ้มค่า พร้อมมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์  สำหรับลูกค้าที่สนใจทำประกันภัยไวรัสโควิด-19 สามารถดูรายละเอียดและทำประกันได้ที่ www.tipinsure.com หรือโทร 1736 ,  สำนักงานสาขาทั่วประเทศ , ตัวแทนและนายหน้า , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เฉพาะช่องทางออนไลน์)  และร้าน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ  ทิพยประกันภัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย…. ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด ทิพยประกันภัย