ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนโครงการ Intania Case Competition 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

0
1207
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ Intania Case Competition 2022 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแข่งขันเคสธุรกิจ ให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ โดยอาศัยนวัตกรรมที่ทันสมัยในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทิพยประกันภัย ในการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรก้าวสู่ Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการรองรับความต้องการผู้บริโภค พร้อมทั้งเป็นการแบ่งปันความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในอนาคต
โดยมี ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ ร่วมสนับสนุนและมอบรางวัลกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวม 11,800,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันดังกล่าว