ทิพยประกันภัย มอบสินไหมทดแทนโครงการ ชพค. ให้กับครอบครัวครูที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์กราดยิงใน จ.นครราชสีมา

0
1085

นางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด 2 ทิพยประกันภัย นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร นางสาวธนันท์ลดา คงสินสิริวรกุล รก.ผอ.คปภ จ.สกลนคร นางสาวอุนาวรรณ พันน้อย ผอ.เขตสกลนคร ธนาคารออมสิน และนางจารุพร ตามกลาง คลัง จ.สกลนคร ร่วมมอบสินไหมทดแทนให้กับ รต.โกสีย์ จันทร์เพ็ง (สามี) ของ นางพัชรา จันทร์เพ็ง ครูที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์กราดยิงใน จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ทำประกันภัยในโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกครู (ชพค.) ผ่านธนาคารออมสิน จำนวน 3,480,000 บาท ณ.วัดป่าภูธรพิทักษ์ จ.สกลนคร