ทิพยประกันภัย  กราบถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล  71  ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

0
72

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยประกันภัยเข้ากราบถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคล สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาส อายุครบรอบ 71 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร