ทิพยประกันภัยร่วมสนับสนุน โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

0
1256

ดร.พลรัตน์  เอกโยคยะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   ทิพยประกันภัย  ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564”  พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี  จำนวน 500 ใบ เพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางท้องถนนสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ภายในงานทิพยประกันภัย ได้ออกบูธแนะนำและให้บริการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ“ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” คุ้มครอง “อุบัติเหตุ-โควิด-19” เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ณ สถาบันวิทยาการประกันระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก