ซีพีแรม กรมประมง ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โรงเพาะฟักลูกปู เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ “ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย”

0
1602

นายสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนและยุทธศาสตร์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเพาะฟักลูกปู เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยครั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้สนับสนุนในปรับปรุงบอร์ดการเรียนรู้โรงเพาะฟักลูกปูภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเพาะฟักลูกปูม้า และเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างความตระหนักในสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความมั่นคงและยั่งยืนของปูม้าในท้องทะเลไทย

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทาง 3S ขององค์กร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอาหาร ความมั่นคงอาหาร และความยั่งยืนอาหารที่องค์กรได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ยังได้สนับสนุนเงินในการเพาะเลี้ยงลูกปูม้าในระยะ Young Crab จำนวน 200,000 ตัว เพื่อปล่อยสู่ท้องทะเลในพื้นที่เกาะเสร็จ โดยมีคณะผู้บริหารระดับดับสูง และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับกรมประมง และชุมชนบ้านพุมเรียง ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ร่วมกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้