ซัคเซสมอร์สานต่อ โครงการ “วน” ช่วยลดปริมาณขยะ นำถุงพลาสติกมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักแนวทางดำเนินการของ ESG

0
743

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากถุงช้อปปิ้ง ได้เล็งเห็นถึงขยะพลาสติกยืดจำนวนมาก มุ่งเน้นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะนำพลาสติกมาเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดโครงการ “ซัคเซสมอร์ x วน รับบริจาคถุงพลาสติกที่สะอาดและยืดได้” เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าและสมาชิก ซัคเซสมอร์ ใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรักผิดชอบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและสมาชิก โดยร่วมกันบริจาคถุงพลาสติก จำนวนมากกว่า 1,000 ใบ

โดยมีนายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้กับโครงการวน เพื่อนำพลาสติกกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางซัคเซสมอร์ได้มีส่วนช่วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก และนำไปเข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลกลับมาเป็นถุงใช้ซ้ำอีกครั้ง นอกจากจะช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง ลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลแล้ว ยังชุบชีวิตให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลขึ้นมาใหม่

สำหรับโครงการนี้ได้เปิดรับตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ และ บมจ.ทีพีบีไอ ซึ่งเป็นตัวแทนโครงการวน นับเป็นจุดเริ่มต้นในการลดปัญหาขยะพลาสติก เพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าและสมาชิก ได้มีส่วนร่วมนำถุงพลาสติกมาบริจาค โดยนำร่องสาขารัชโยธินเป็นที่แรก สำหรับในอนาคตทางซัคเซสมอร์ จะเชิญชวนลูกค้าและสมาชิก “พกถุงผ้า..ใส่ของกันเถอะ” สำหรับใส่สินค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และยังเป็นแนวทางดำเนินงานตามหลัก ESG อีกด้วย

เกี่ยวกับซัคเซสมอร์
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 250,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) บริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) และบริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด