ชวนโหลดสติ๊กเกอร์ Dr.ASA หมออาสาร่วมใจ Fight COVID ส่งใจให้หมอ แถมได้ร่วมบุญ

0
1286
โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  เชิญชวนโหลดสติ๊กเกอร์ “Dr.ASA หมออาสา ร่วมใจ FIGHT COVID” เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก และเหน็ดเหนื่อย เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปกป้องคนไทยจากภัยโควิด 19 นอกจากนั้น ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนปัจจัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ รายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์  จะนำบริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสา คณะนักศึกษาประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8  ชมรมปธพ.  และเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์ และภาคเอกชน เพื่อปฏิบัติ 10 ภารกิจ ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากการติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่  หน้ากากอนามัย  หน้ากากผ้า  แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล ชุดป้องกันเชื้อ PPE เครื่องช่วยหายใจ กล่องอะคริลิกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเป็นศูนย์กลางในการระดมกำลังสนับสนุนและทุนทรัพย์ รวมทั้งการบริหารการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยต้องคัดกรองและมีการทดสอบคุณภาพการใช้งานอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญ มีระบบการจัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตลอดจน เป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ที่ทำการรักษา หากเกิดเหตุเร่งด่วน  รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารความรู้แก่ประชาชนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19  และภารกิจสำคัญคือ การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนักรบแถวหน้าที่กำลังต่อสู้กับ COVID-19 อยู่ในขณะนี้…..มาร่วมเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ติดตามข่าวสารโครงการได้ทาง Facebook Fanpage อาสาร่วมใจ Fight COVID
เวบไซต์ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ www.ggm.or.th
โหลดเลย!!!!!
[Dr.ASA  FIGHT COVID]
 sticker Dr.ASA หมออาสา ร่วมใจ FIGHT COVID