จุฬาฯ จับมือ เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ นำ “เชลล์ดอน” ร่วมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน Chula MOOC

0
1296

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ (E-learning) และตอบโจทย์ระบบการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล (New Normal) โดยใช้เรื่องราวของเชลล์ดอน การ์ตูนแอนิเมชั่นทีวีซีรีย์รักษ์โลกฝีมือคนไทย ที่ได้ออกอากาศทางช่อง NBC ประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศต่างๆ ไปแล้วกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และมีการแปลไปแล้วกว่า 30 ภาษา มาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ความร่วมมือระหว่างสองพันธมิตรในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะช่วยกันผลักดันและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่มีชื่อว่า Shelldon 3 E (Environmental Education E-Learning) โดยนำตัวละครจาก เชลล์ดอน การ์ตูนแอนิเมชั่นทีวีซีรีย์รักษ์โลกชื่อดังจะมาช่วยสร้างความตระหนักรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชลล์แลนด์ ให้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้เรียนกันฟรี! ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Chula MOOC (Massive Open Online Course) หรือแพลตฟอร์มด้านการศึกษาออนไลน์อื่นๆ (Online Education Platform) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับทุกคน โดยช่องทางหนึ่งที่ได้พัฒนาขึ้นและนับว่ามีความสำเร็จในการส่งต่อความรู้สู่สังคมคือ แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ Chula MOOC ที่มีเนื้อหาที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา สุขภาพ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งหมายรวมถึงการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในคอร์ส “เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของเรา” ที่ประกอบไปด้วย 5 วิชาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม น้ำ อากาศ ขยะ และล่าสุดก็คือเรื่องขยะพลาสติก อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของวิชาเหล่านี้อาจมีความเหมาะสมกับผู้ที่สนใจในกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยม นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป แต่การปลูกฝังการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดควรจะเริ่มตั้งแต่ในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งความร่วมมือกับบริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาไปสู่ผู้ที่มีความสนใจทุกกลุ่มผ่านนวัตกรรมด้านการศึกษาที่บูรณาการความเชี่ยวชาญของทางบริษัทฯ กับองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคม และร่วมสร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างแท้จริง

ดร. ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์  จำกัด และ บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการทำโครงการ Shelldon 3E มาจากโครงการ Shelldon School Tour ซึ่งเป็นงาน CSR ของบริษัทฯ ที่มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝัง และสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ลดการทำให้เกิดมลพิษทางทะเลกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนจะมีการนำเรื่องราวของการ์ตูน เชลล์ดอน ในตอนที่แสดงให้เห็นถึงมลภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตัวละครในเชลล์แลนด์มาใช้ประกอบกิจกรรม CSR นี้ ซึ่งค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดี โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ (Event-based learning) ที่เป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และจากผลตอบรับที่ดีเราจึงมีความคิดที่อยากจะขยายโครงการกิจกรรมนี้ออกไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น เชลล์ดอน ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วส่งมอบให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ และเป็นเสมือนผู้ช่วยของครูที่จะทำให้การเรียนด้านนี้เป็นเรื่องที่สนุกและได้ความรู้ไปด้วยแบบ Edu-tainment ซึ่งจะเน้นให้เด็กๆ สนุกและสามารถจดจำเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆ ได้ เพื่อที่จะเกิดการตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ เจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนแอนิเมชั่น เชลล์ดอน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเครื่องมือ Environmental Education Tool นี้ร่วมกัน โดยใช้เนื้อหาของ เชลล์ดอน ในการพัฒนาชุดความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถใช้ความรู้ต่างๆ ในการแก้ปัญหา รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Lifestyle) ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เด็กๆ หลายคนต้องนั่งเรียนออนไลน์กัน ทางบริษัทฯ หวังว่าเนื้อหาและเครื่องมือต่างๆ ที่กำลังจะพัฒนาร่วมกันกับทางจุฬาฯ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาหรือสนใจวิชาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

นอกจากนี้ เชลล์ดอนยังเป็นทูตทางทรัพยากรใต้ท้องทะเลให้กับ United Nations Development Programme (UNDP) ใน Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 14: สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอีกด้วย จึงทำให้เรื่องราวของ  เชลล์ดอน เหมาะสมกับคอร์สออนไลน์นี้ และด้วยสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มเรียนรู้ผ่าน Chula MOOC ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนระบบ Windows และ MacOS และระบบมือถือทั้งระบบ Android และระบบ iOS