จอย แอนด์ คอยน์ ร่วมงานแถลงข่าว “การจัดงานลดราคาสินค้า “New Year Grand Sale ลดปังข้ามปี”

0
428

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณอาสา หัชลีฬหา ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้ร่วมงานแถลงข่าว”การจัดงานลดราคาสินค้า “New Year Grand Sale ลดปังข้ามปี”โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าก ารกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดภาระ ค่าครองชีพประชาชน ร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้าส่ง–ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย จัดงานลดราคาจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ประมาณ 20,000 แห่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2562 -12 มกราคม 2563

ซึ่งภายในงานมีบริษัทฯ ที่ร่วมโครงการ อาทิ เช่น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด / บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด / บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด / บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด / บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ห้างร้านชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย และบริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้ร่วมโครงการมหกรรมลดราคายิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วย