งาน SUPER VBO@หาดใหญ่

0
1348

ภาพบรรยากาศความประทับใจในงาน SUPER VBO@หาดใหญ่ งานเปิดโอกาสทางธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลเฮลท์กับบริษัทวิโว่ พร้อมกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดสงขลา

#vyvo #vyvothailand