คุณพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา รองประธานบริหาร บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็น 1 ในตัวแทนประเทศไทย โดย “สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน”  เข้าร่วมงาน Asian-African Youth Festival ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

0
1715

เนื่องในวันที่ 15-19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา รองประธานบริหาร บริษัท พีอาร์ ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็น 1 ในตัวแทนประเทศไทยในฐานะ Entrepreneur จากทั้งหมด 6 ท่านด้วยกัน โดย “สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน” ให้มาร่วมงาน Asian-African Youth Festival ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ภายในงานมีฟอรัมผู้ประกอบการเยาวชนในเอเชีย – แอฟริกา ที่รวมกันกว่า 40 ประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้ มีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างการสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน พร้อมให้โอกาสใหม่ ๆ ผ่านโครงการที่มีโครงสร้างที่เป็นมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ตัวแทนในแต่ละประเทศพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว กับนักธุรกิจที่มีคุณภาพ…

นอกจากนั้นในแต่ละประเทศยังมีโอกาสได้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายและการแสดงของประเทศตนเอง ครั้งนี้ ตัวแทนชาวไทย ได้แต่งตัว โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ดังนี้ คือ ยุคกรุงศรีอยุธยา, ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย โดยรูปแบบเป็นการเดิน Fashion Show ได้รับความสนใจจากนานาประเทศเป็นอย่างยิ่ง.