คอร์สสแควร์ เปิดระบบเรียนออนไลน์ฟรี ตัวช่วยครู-นักเรียนรับมือโควิด-19

0
660

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคการศึกษาเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชา หรือบริษัทฝึกอบรมต่าง ๆ ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ระบบการเรียนออนไลน์เข้ามาทดแทน โดยการเรียนออนไลน์มีให้เลือกใช้หลายแนวทาง แต่สิ่งที่สำคัญคือความเสถียรของระบบ รวมทั้งเทคโนโลยี เครื่องมือ การติดตั้งระบบ การทำงานของระบบซอฟแวร์ ฝ่ายบุคลากร IT สำหรับใช้ในการสนับสนุนการทำงาน และการแก้ไขปัญหาหากระบบขัดข้องต้องทำอย่างไร ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของครู อาจารย์ และผู้บริหารต้องหาแนวทางเพื่อการเรียนออนไลน์ดำเนินไปด้วยดี ‘คอร์สสแควร์’ มีทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในระบบการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น พร้อมเครื่องมือแบบไม่เสียค่าใช้มานำเสนอ

สำหรับแนวทางที่จะมาแนะนำในครั้งนี้คือ การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ของแต่ละวิชาให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และในระหว่างภาคเรียน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนออนไลน์ได้ทันทีที่บ้านและทุกเวลาที่ต้องการ ครูหรืออาจารย์สามารถเช็คความคืบหน้าการเรียนได้ตลอดเวลา มีการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบออนไลน์ โดยถือเป็นโซลูชั่นการเรียนผ่านทางออนไลน์ซึ่งสามารถพูดคุยและสอบถามเนื้อหาในแต่ละรายวิชา ดังนี้

 • ในช่วงเวลาปิดภาคเรียน เป็นเวลาที่เหมาะอย่างมากในการอัดการสอนแต่ละคาบเรียนไว้ในรูปแบบวิดีโอ เตรียมเอกสารประกอบการเรียนของแต่ละคาบ และจัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบบนออนไลน์เพื่อเป็นคอร์สเรียนที่สมบูรณ์หนึ่งวิชา
 • แต่ละคาบเรียนอาจจะแบ่งย่อยเป็นวิดีโอสั้น เพื่อให้เป็น Bite-Sized Content ง่ายต่อการเรียนในแต่ละครั้ง และยังสามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้ด้วย
 • การใส่แบบฝึกหัดหรือข้อสอบย่อยออนไลน์ที่สุ่มคำถามได้ ให้อยู่ระหว่าง Bite-Sized Content จะช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่านักเรียนได้เรียนเนื้อหาที่เตรียมไว้อย่างจริงจังและตั้งใจ
 • หากนักเรียนมีคำถามระหว่างที่เรียนออนไลน์อยู่ สามารถที่จะตั้งคำถามไว้เพื่อให้ครูเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมได้ และนักเรียนในวิชาเดียวกันก็สามารถเห็นการถามตอบของทุกคน ทำให้เกิดการแชร์ความรู้กันในวงกว้างยิ่งขึ้น
 • ในระหว่างสัปดาห์อาจจะมีการพบเจอผ่านทางออนไลน์ระหว่างครูและนักเรียน เพื่อพูดคุยและสอบถามเนื้อหาวิชาที่เรียน หรือทำกิจกรรมกลุ่ม
 • เมื่อนักเรียนเรียนจบ สามารถจัดให้มีการสอบออนไลน์แบบจับเวลาที่เข้มข้นขึ้น เพื่อทดสอบความรู้ซึ่งครู อาจารย์ สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บหรือไม่
 • ครู อาจารย์ สามารถดูลักษณะการเรียน และคะแนนความเข้าใจของผู้เรียนผ่านทางข้อมูลต่าง ๆ เพื่อที่จะให้คำแนะนำได้ถูกต้อง
 • ทั้งนี้แนวทางการเรียนออนไลน์ข้างต้น จะช่วยให้นักเรียนในทุกห้องเรียนได้ความรู้ที่มีคุณภาพ สามารถเรียนในความเร็วของตัวเองได้ ครู อาจารย์ ยังคงสามารถติดตามการเรียนออนไลน์ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน รวมถึงมีเวลาที่จะเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างภาคเรียนมากยิ่งขึ้น
 •  

  ผู้ที่สนใจในกระบวนการเรียนออนไลน์นี้ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและใช้เครื่องมือแบบไหน บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด (Course Square) จัดเตรียมโครงการเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 โดยเปิดให้ใช้ระบบฟรี สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์จนถึงปลายปี 2563 โดยระบบนี้พร้อมใช้ได้ภายใน 15 วัน ไม่จำกัดผู้เรียน ไม่จำกัดวิชาเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงวิธีการที่จะสร้างการเรียนออนไลน์ขึ้นมาสำหรับภาคเรียนที่จะถึงนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปศึกษาได้ที่ https://mine.coursesquare.co/ หรือโทรเบอร์ 094-052-6052