ครบรอบ 2 ปี! “มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงินอีก 1 ล้าน หนุน 10 หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

0
367

มูลนิธิมาดามแป้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมไทย หลากหลายด้าน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และในโอกาสครบรอบ 2 ปี มูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินแก่ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต อีก 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารของ 7 หน่วยงานมารับมอบที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มีค. ที่ผ่านมา

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ปัจจุบันคนไทยกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล และสร้างภาวะซึมเศร้าต่อคนในสังคม ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแล ให้คำปรึกษา บำบัด ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง ในวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเกิดของแป้งนั้น ยังเป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก มูลนิธิมาดามแป้ง จึงต้องการส่งกำลังใจให้หน่วยงานที่เป็นเบื้องหลังของสังคม อย่าง หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 10 หน่วยงานๆ ละ 100,000 บาท รวม 1,000,000 บาท”

สำหรับ 10 หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย 1. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 2. สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร 3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 4. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 5. โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี 6. โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ 7. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 8. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 9. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อ.เมือง จ.เลย และ10. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมการกุศล และบริจาคเงินให้กับหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเงินกว่า 42.5 ล้านบาท มูลนิธิมาดามแป้ง ขอขอบคุณหน่วยงานเอกชน พันธมิตร และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคในโอกาสครบรอบ 2 ปี มูลนิธิฯ ในวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 735,621 บาท

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ เลขที่บัญชี 092-2-61340-0