ก้าวครั้งใหญ่ของ เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) สู่โอกาสการกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

0
1292

นับเป็นอีกก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของ บริษัท เบสท์ โลจิส​ติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สู่โอกาสการกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ภายใต้การดูแลของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิส​   ติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมคณะผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยมี คุณพลศักดิ์ เรืองปัญญาโรจน์ ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี และคุณอดิสร วงศ์จิตตาโภค รองผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ โดยการเยี่ยมชมสถาบันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และเสริมสร้างบุคลากรร่วมกันด้วยการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะอาชีพจริงให้กับนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงร่วมเจรจาทางธุรกิจ และปรึกษาหารือเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคตอันใกล้