กิฟฟารีน ปั้น “เอกกมล บุญญาภิสันท์” รับตำแหน่งใหม่ หลังปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่

0
422

เริ่มต้นปีใหม่หลายที่หลายองค์กร เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ซึ่ง กิฟฟารีน เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลักดันและพัฒนาบุคลากร ให้พนักงานได้เจริญก้าวหน้า ในตำแหน่งงานตามความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้เลื่อนตำแหน่ง นายเอกกมล บุญญาภิสันท์ ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและผู้ช่วยผู้บริหารเพื่อการเติบโตองค์กร
ทั้งนี้ นายเอกกมล บุญญาภิสันท์ ได้ทำงานร่วมกับกิฟฟารีนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ในสายงานการตลาด และการพัฒนาธุรกิจ เป็นหนึ่งคนที่มีศักยภาพ ทุ่มเท และผลักดันในงานพัฒนาการตลาดด้านเทคโนโลยี E-Commerce E-Marketplace และดิจิตัล รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ และพัฒนาหลักสูตรธุรกิจออนไลน์ให้กับนักธุรกิจกิฟฟารีนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ก็พร้อมที่จะเดินหน้า ผลักดันองค์กรให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป
##
เกี่ยวกับ “กิฟฟารีน”
“ทุกครั้งที่คุณใช้กิฟฟารีน นั่นคือความรับผิดชอบของเรา…ทุกครั้งที่คุณเชื่อมั่นในกิฟฟารีน นั่นคือ ความภูมิใจของเรา” กิฟฟารีนก่อกำเนิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์ และเภสัชกรที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยม “กิฟฟารีน” มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีน พร้อมทั้งการสนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ในฐานะผู้นำธุรกิจเครือข่ายที่พร้อมจะตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคในระยะยาว ปัจจุบัน “กิฟฟารีน” มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ด้วยเงินลงทุนสูงกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุด รวมไปถึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ตลอดจนคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีที่สุด