การเคหะแห่งชาติเปิดห้องเช่าพร้อมอยู่ 8 ทำเลดีทั่วประเทศ เริ่มต้นเพียง 40 บาทต่อวัน ตั้งแต่วันนี้ –

0
498

30 เม.ย.66 ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการและทำสัญญาเข้าอยู่ได้ทันที
การเคหะแห่งชาติเปิดโครงการอาคารเช่าพร้อมอยู่ ทำเลดีทั่วประเทศ 8 โครงการ ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ค่าเช่าเริ่มต้นเพียง 1,200 และ 1,500 บาทต่อเดือน หรือเพียงวันละ 40 และ 50 บาทเท่านั้น !!
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ และทำสัญญาเข้าอยู่ได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กว่า 50 ปีแล้วที่การเคหะแห่งชาติได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่าซื้อและประเภทเช่าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาที่รับภาระได้ และทุกโครงการล้วนอยู่ในที่ตั้งทำเลดี ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้สถานที่ราชการ ใกล้แหล่งงาน สามารถประกอบอาชีพได้ใกล้กับที่พักอาศัย ช่วยลดระยะเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
“แม้ปีนี้จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ภาพรวมก็ยังไม่ได้ดีขึ้น 100% ประชาชนบางส่วนกลับมามีงานทำ แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องเริ่มต้นใหม่ ดังนั้นเรื่องที่อยู่อาศัยจึงกลายเป็นเรื่องรองจากปากท้อง การเคหะแห่งชาติจึงขอนำเสนอโครงการอาคารเช่าพร้อมอยู่ในราคาย่อมเยาทั่วประเทศ จำนวน 8 โครงการ แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนภูมิภาค 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเพชรบูรณ์ (เช่า) โครงการบ้านพักข้าราชการ จ.ลำปาง โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1 โครงการราชบุรี 2 (เช่า) โครงการบ้านพักข้าราชการ จ.ยโสธร และโครงการเคหะชุมชนร้อยเอ็ด (เช่า) และพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ ในอัตราค่าเริ่มต้นเพียง 1,200 บาท และ 1,500 บาท ต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ 40 และ 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เท่านั้น”
นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า เงื่อนไขการเช่ามีเพียงอย่างเดียวคือ ผู้เช่าจะต้องมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาท เพราะการเคหะแห่งชาติต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยหรือครัวเรือนเปราะบางได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยจริง ๆ เพียงมาเยี่ยมชมโครงการในทำเลที่สนใจและสามารถทำสัญญาเข้าอยู่ได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันค่าเช่าห้อง และค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำประปาอีกด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดและสำนักงานเคหะนครหลวงที่ตั้ง หรือ Call Center 1615 และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “การเคหะแห่งชาติ”