การเคหะแห่งชาติร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงและชาวชุมชนทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

0
389

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารพักอาศัยแปลง G) และโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ตั้งโครงการ

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ เช่น โครงการเคหะชุมชนหัวยขวาง โครงการเคหะชุมชนจังหวัดชุมพร โครงการเคหะชุมชนจังหวัดสุพรรณ โครงการเคหะชุมชนจังหวัดตรัง บ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ (สลักได) บ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ลิพอน)

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย การถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การตั้งโรงทานแจกอาหาร การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน เป็นต้น