การเคหะแห่งชาติร่วมกับพอช. จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2566 พร้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

0
403

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด“เศรษฐกิจชุมชนที่ยืดหยุ่น : เมืองที่ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตและการฟื้นฟู” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และความท้าทายของประเทศไทย”

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้แทนภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 สำหรับผู้ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ซึ่งมีตัวแทนชุมชนที่ผ่านการประเมินการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SSC ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) และโครงการบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย