กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) บัณฑิตยุค New Normal ตกงาน-ไม่ต้องตกใจ TED Fund มีทุนสนับสนุนให้เป็นเถ้าแก่‘เพียบ’

0
1561

TED Fund สนับสนุนทุนให้บัณฑิตที่อยากเป็นเถ้าแก่ในยุค New Normal หลังตัวเลขตกงานพุ่งจากพิษโควิด-19  ใครที่เพิ่งเรียนจบหรือจบมาแล้วไม่เกิน 5 ปี หากคุณสมบัติครบ ได้สิทธิ์รับเงินเริ่มต้นธุรกิจทันที  

       นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมถึงจำนวนคนว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี  ซึ่ง TED Fund ได้เฝ้าติดตามและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการลดจำนวนผู้ว่างงานดังกล่าว TED Fund จึงได้เปิดทางเลือกใหม่ให้กับคนกลุ่มนี้ เข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อรับการสนับสนุนทุน สำหรับนำไปเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง เป็นรอบที่ 2  รวม 2 โครงการ ได้แก่ 

       1.โครงการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) ที่จะสนับสนุนทุนให้สูงสุด ทุนละ 100,000 บาท สำหรับการพัฒนาแบบจำลอง (mockup) หรือการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด และ 2. โครงการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed Program) ที่จะสนับสนุนทุน ตั้งแต่ 500,000 – 1,500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการพัฒนาต้นแบบ ด้วยการผ่านศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น

       “ทั้ง 2 โครงการที่ว่านี้ เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับบัณฑิตจบใหม่ที่หางานทำไม่ได้ มีทางเลือกให้กับตัวเอง ด้วยการเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งหากใครมีคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเทคโนโลยี หรือมีต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอยู่แล้ว และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็สามารถเดินเข้าไปปรึกษาและขอคำแนะนำการเริ่มต้นธุรกิจ จากศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ที่ปัจจุบันมีอยู่ 16 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งถ้าน้องๆ มีไอเดียหรือมีนวัตกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ ก็จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการรับทุน และเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed) ของ TED Fund เพื่อเริ่มต้นกิจการของตัวเองได้ทันที”

       นายชาญวิทย์ กล่าวต่อไปว่า TED Fund ได้เริ่มดำเนินโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยได้เดินสายทำ Road Show ร่วมกับพันธมิตรได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และธนาคารออมสิน ทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายกลไกการดำเนินโครงการ พร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนในรอบที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอเข้าร่วมภายใต้โครงการยุวิสาหกิจเริ่มต้นกว่า 250 โครงการ และ TED Fund จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกทั้งหมดภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพต่อไป 

        ส่วนรอบที่ 2 กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ หากนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี โท เอก และบัณฑิตจบใหม่ หรือจบมาแล้วไม่เกิน 5 ปี  ต้องการพัฒนาไอเดียและสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริงในยุค New Normal และพร้อมที่จะร่วมกันยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th