กองทุนประกันวินาศภัย แจงบทบาทหน้าที่ และข้อเท็จจริงการลงทุน

0
175

“กองทุนประกันวินาศภัย” ยืนยันบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะ “ผู้ชำระบัญชี” บริษัทประกันภัยที่ปิดตัว ย้ำรักษาผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก พร้อมชวนผู้เคยทำประกันภัยตรวจสอบรายชื่อรับเงินคืน

    นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เปิดเผยว่า กองทุนประกันวินาศภัยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้กำกับนโยบาย

โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยได้มอบนโยบายให้กองทุนประกันวินาศภัยเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยเร็ว ทั้งบริษัทที่ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี และเป็นผู้ชำระบัญชี รวม 10 บริษัท สำหรับบริษัทที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้ชำระบัญชี จำนวน 3 บริษัท คือ

  1. บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่ในชั้นล้มละลาย กรมบังคับคดีกำลังดำเนินการ
  2. บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย
  3. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการพิจารณาจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย

ดังนั้น ในกรณีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี กองทุนประกันวินาศภัยจะต้องรวบรวมทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด หากเป็นทรัพย์สินต้องมีการเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต” เป็น “กองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต”

 ดังนั้นตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.07 น. ว่า “กองทุนประกันลงทุนฉาวโฉ่” ในหุ้นที่อยู่ในสภาพตายซากนั้น ข้อเท็จจริงกรณีหุ้นทั้ง 3 ตัว เป็นการลงทุนโดย บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย ที่ลงทุนไว้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ก่อนถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งในปัจจุบันสภาวะตลาดหุ้นราคายังไม่เข้าเกณฑ์ปกติ กองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีจึงต้องถือไว้ก่อน หากเร่งจำหน่ายจะทำให้มีเงินมาเฉลี่ยให้เจ้าหนี้ต่างๆ น้อยลงตามไปด้วย

    ขณะนี้ กองทุนประกันวินาศภัย กำลังเร่งพิจารณาและจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้ หรือผู้ที่เคยทำประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกสั่งปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงิน เพื่อติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ www.gif.or.th ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง.- #เช็กเจอได้เงิน #กองทุนประกันวินาศภัย