กสิกรไทย ทุ่มงบกว่า 6.5 พันล้านบาท เข้าถือหุ้นธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย เพิ่มเป็น 67.5% เสริมความแข็งแกร่งในฐานะธนาคารระดับภูมิภาค

0
515

ธนาคารกสิกรไทย ส่ง กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล ดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าการลงทุน 186.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 6.5 พันล้านบาท ส่งผลให้กสิกรไทยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมในธนาคารแมสเปี้ยน เป็น 67.5% เดินหน้านำจุดแข็งบริการและเทคโนโลยีพัฒนาบริการให้ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจเข้าถึงโอกาสทางการเงินสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมเชื่อมโยงฐานลูกค้าธุรกิจ เสริมแกร่งการเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค

นายภัทรพงศ์ กันหสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้ากลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดที่มีศัยกภาพสูง ล่าสุด บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย และดำเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย จากเดิมมีสัดส่วนสัดส่วนอยู่ที่ 9.99% เพิ่มเป็น 67.5% ด้วยมูลค่าการลงทุน 186.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 6,500 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้บริษัทของธนาคารกสิกรไทยกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (Controlling Shareholder) ของธนาคารแมสเปี้ยน
การเข้าซื้อกิจการของธนาคารแมสเปี้ยน ซึ่งเป็นธนาคารมีขนาดสินทรัพย์ 888 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 31,100 ล้านบาท และมีสาขาจำนวน 50 แห่งทั่วประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นการควบรวมกิจการ (M&A) ครั้งแรกของธนาคารกสิกรไทยภายใต้กลยุทธ์การขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้นับว่าเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ทั้งในแง่ความต้องการสินเชื่อที่กำลังเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียในช่วงการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และในแง่ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเกิดจากการหลั่งไหลของการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ธนาคารกสิกรไทย มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศอินโดนีเซีย โดยจะนำประสบการณ์ ความพร้อม และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจธนาคารที่มีมายาวนานกว่า 77 ปี มาประยุกต์ ต่อยอด และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางการเงินของ KASIKORN Business Technology Group (KBTG) มาสู่ธนาคารแมสเปี้ยน เพื่อผลักดันให้ธนาคารแมสเปี้ยน เติบโตเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดใน East Java และพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในระยะยาวต่อไป ผ่านการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กร/ธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (Commercial) และกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail)

กลุ่มองค์กร/ธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) ธนาคารจะเพิ่มศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อและให้บริการด้านธนาคารที่ครบวงจร เพื่อเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนที่ตอบสนองความต้องการของ ธุรกิจท้องถิ่นขนาดใหญ่ (Local Large Corporate) เนื่องจากธนาคารเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งกระจายอยู่ในหลากหลายสาขาธุรกิจของประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะผู้นำทางธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ และจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงตลาดภายในประเทศของอินโดนีเซียให้เป็นหนึ่งเดียว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (National Development Plan) ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งธนาคารเชื่อว่าแผนนี้จะสามารถผลักดันให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในปลายทางการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างดี โดยธนาคารพร้อมจะเป็นสะพานเชื่อมการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งจากธุรกิจไทย (TDI) และธุรกิจต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (กลุ่มประเทศ AEC+3)
กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (Commercial) ธนาคารให้การสนับสนุนด้วยการปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจขนาดกลางที่มีจำนวนมาก เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีทางการเงินที่จะช่วยปรับปรุงระบบการชำระเงินแก่ผู้ประกอบการ เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดในการขับเคลื่อนธุรกิจแบบรอบด้าน ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางกลุ่มนี้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมขยายไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต
กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail) ธนาคารมุ่งขยายฐานลูกค้ารายย่อยในอินโดนีเซียผ่านการให้บริการ โมบายแบงก์กิ้ง หรือ บริการธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็ก (MSME) ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างจำกัด แต่มีความสามารถในการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้มากขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ มีฟีเจอร์ที่มีความหลากหลาย พร้อมทั้งพัฒนาระบบโมบายแบงก์กิ้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีแนวโน้มการใช้งานผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายภัทรพงศ์กล่าวในตอนท้ายว่า ธนาคารเชื่อว่า ด้วยจุดแข็งด้านบริการทางการเงินและศักยภาพทางเทคโนโลยีของกสิกรไทย ผสานกับความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานในท้องถิ่นของธนาคารแมสเปี้ยน จะสามารถพัฒนาบริการที่ช่วยให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการท้องถิ่นในอินโดนีเซียเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะมีการต่อยอดความสัมพันธ์จากฐานลูกค้าธุรกิจของธนาคารมีอยู่ในไทยและประเทศในภูมิภาค สร้างการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งด้านห่วงโซ่การผลิต การลงทุน และการค้า ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในไทย อินโดนีเซีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต
การเข้าซื้อกิจการธนาคารมาสเปี้ยนของธนาคารกสิกรไทย ในปี 2565 ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของการยกระดับธนาคารกสิกรไทยในฐานะธนาคารระดับภูมิภาค AEC+3 ครั้งล่าสุด หลังจากได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจธนาคารท้องถิ่นใน สปป.ลาว ปี 2557 และได้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารท้องถิ่นในประเทศจีนในปี 2559 และประสบความสำเร็จจากการเปิดสาขาพนมเปญ ในประเทศกัมพูชาปี 2560 และสาขาโฮจิมินห์ซิตี้ ในประเทศเวียดนามในปี 2564

KASIKORNBANK (KBANK) invests more than 6.5 billion baht to hold a total share of 67.5% of PT. Bank Maspion, reiterating its position as a regional bank
KASIKORN Vision Financial Company Pte. Ltd. (KVF) has completed the acquisition of additional shares of PT Bank Maspion Indonesia Tbk, with an investment value of USD 186.5 million (THB 6,528 million), increasing KBANK’s total shareholding of Bank Maspion to 67.5%. This investment is expected to generate new opportunities and help business entities access financial services while fortifying customers’ network across Indonesia, thereby reiterating KBANK’s prominent leadership as a regional bank of AEC+3 in financial services offerings and technological capabilities.
Mr. Pattarapong Kanhasuwan, Chairman, KASIKORN Vision Financial Company Pte. Ltd. (KVF), has asserted that KBANK never ceased its zealous efforts to continue to expand and lead financial panorama of Southeast Asia, particularly in Indonesia where the market has plenty room for growth. With such commitment, KASIKORN Vision Financial Company Pte. Ltd. (KVF), upon the approval of Bank Indonesia (BI), has successfully purchased additional shares of Maspion Bank to hold no less than 67.5 percent of its total shareholding, with an investment value of USD 186.5 million (THB 6,528 million). This accomplishment has subsequently led KBANK to become the controlling shareholder of Bank Maspion.
The acquisition of Bank Maspion, with asset size of USD 888 million (THB 31,106 million) including its 50 branches across Indonesia, has become KASIKORNBANK’s first Merger and Acquisition (M&A) deal within the group’s regional expansion strategy. The success of the triumphant deal has taken place at the right time and the right moment not only in terms of the exponential growth in Indonesia’s loan demand, the recovering stage of the Indonesian economy during the post-covid pandemic, but also the promptness of the country to provide basic infrastructure thanks to increasing domestic investment, consumer spending, and exports.
Therefore, KBANK has profoundly pledged to be part of the steering mechanism that drives Indonesia’s economy by bringing to the table its unequivocal 77-year of experience, along with its cutting-edge technology and banking expertise of KASIKORN Business Technology Group (KBTG), a technological arm of KBANK, to solidify banking landscape of PT. Bank Maspion and drive it to become the largest bank in East Java, which, in turn, will meaningfully support Indonesia’s long-term economic growth. In doing so, Bank Maspion has pursued multifaceted strategies in three different customer segments, including corporate/large businesses (Corporate), medium-sized businesses (Commercial) and retail customers (Retail).
 Corporate/Large Corporate Segment
PT. Bank Maspion has witnessed the growth potential of large local corporates (LLC) as an essential driving mechanism that deliberately gears Indonesia’s industrial sector. Essentially, the Bank aims to become a major funding source for such LLC customers by accelerating corporate lending offerings, in accordance with the industrial transformation and a unified domestic market.
Furthermore, PT. Bank Maspion supports foreign direct investment and economic development of Indonesia enabled by the National Development Plan. Not only will the plan help bring about buoyant economy to the country, but it will particularly form an enabling investment environment that would lure capitals and opportunities, particularly from Thai businesses (TDI) and foreign companies from AEC+3 countries.
 Commercial Segment
PT. Bank Maspion has placed an emphasis on providing lending support by promoting financial credits to serve the unmet needs of medium-sized businesses, thereby helping them unlock their potential and efficiently operate their businesses. Moreover, the Bank will leverage KBANK’s technological capabilities to bolster transactional banking services, which is strategic to levelling up business playing fields of commercial customers while propelling them to grow into large-scale businesses in the future.
 Retail Segment
Finally, PT. Bank Maspion seeks to address the needs and provide accessibility for the larger pool of customers, the Indonesian people. In doing so, the Bank will employ mobile banking services, with developed functions and features, to additionally grasp a better understanding of customers’ behavior. Thanks to the increasing usage of digital channels in Indonesia, PT. Bank Maspion believes that such a strategy will enhance the overall customer experience in all spectrums of financial services and eventually serve the evolving digital landscape of Indonesia.
In all, Mr. Pattarapong addressed that KBANK’s strengths in financial services and technological capabilities, together with Bank Maspion’s local banking expertise, are believed to bring about new prospects and enable businesses in Indonesia access suitable financial services and efficiently grow their businesses. More importantly, KBANK will leverage its vast pool of customer base in Thailand and in the region to create business networks in different aspects of value chain and trade and investment spectrums—all of which are strategic to support business operations in Thailand, Indonesia, and other Southeast Asian countries going forward.
The acquisition of Indonesia’s Maspion Bank in 2022 is the recent KBANK’s key strategy to advance its position as a regional bank of AEC+3 following the launching of its operations in Lao PDR in 2014, obtaining of an operating license in China in 2016, the opening of Phnom Penh branch in Cambodia in 2017, and the inaugural of the Ho Chi Minh City branch in Vietnam in 2021.