กสิกรไทยเปิดหลักสูตร KCBL รุ่น 1 อบรมผู้บริหาร นักธุรกิจชาวจีนรุ่นใหม่ ต่อยอดเครือข่ายการค้าไทย-จีน

0
258

นายบัณฑูร ล่ำซำ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย รศ. ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้นำชาวจีน K-Academy for Chinese Business Leaders – KCBL รุ่นที่ 1 เพื่อช่วยเสริมผู้นำธุรกิจชาวจีนเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับมหภาค และจุลภาคของไทยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งบ่มเพาะเครือข่ายทางธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน ได้สร้างสันพันธ์อันดีระหว่างชาวจีน และชาวไทย ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับหลักสูตร KCBL รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 43 คน ระยะเวลาตั้งแต่ 19 มกราคม – 11 เมษายน 2567 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในวงการธุรกิจไทย และการค้ากับประเทศจีนเป็นวิทยากร พร้อมการเรียนรู้นอกสถานที่ เยี่ยมชมโครงการ “น่าน แซนด์บอกซ์” ที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2567 เพื่อให้ผู้นำชาวจีนได้เห็นถึงการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนภายใต้แนวคิด “คนอยู่กับป่า” ซึ่งผู้ร่วมหลักสูตร KCBL ไม่เพียงจะได้ซึมซับวัฒนธรรม เข้าใจบริบททางธุรกิจของไทยย่างถ่องแท้ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมจากการเรียนภาคทฤษฎี แต่ยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริงอีกด้วย

KBank launches KCBL Class 1 for new generation of Chinese executives
To promote Thai-Chinese commercial network

Recently, at Rat Burana Building of KASIKORNBANK (KBank), Mr. Banthoon Lamsam (third from right), Chairman Emeritus of KBank, and Assoc. Prof. Pavika Sriratanaban, Ph.D. (third from left), Director of the Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University and Mr. Arm Tungnirun, Ph.D. (second from left), Director of the Chinese Studies Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, joined the opening ceremony of a training course for Chinese executives, “K-Academy for Chinese Business Leaders”, or KCBL Class 1, to provide Chinese businesspersons knowledge and understanding related to Thailand’s macro and micro economic conditions. The course will also serve to cultivate business networks and to open up new opportunities for senior management, business owners, public officers, industrialists and investors of the two countries to forge cordial relations among themselves.
KCBL Class 1, held during January 19 – April 11, 2024, is joined by 43 participants, with prominent experts and those with important roles in the Thai business sector and trade with China as speakers. A study visit to the “Nan Sandbox” project in Nan province will be organized during January 28-30, 2024, with the aim of presenting to Chinese business leaders the effort to create sustainability for communities under the concept of “Human Cohabitation with Forests”. KCBL participants will not only immerse themselves in Thai culture, understand the Thai business context in depth, and build concrete business networks through theoretical studies, but they will also gain practical experience through a field trip.