กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนเรียนต่อ ป.โท ต่างประเทศ ประจำปี 66 เฟ้นหาคนเก่งเสริมทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่

0
534

ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2566 จำนวน 8 ทุน สำหรับบุคคลทั่วไปและพนักงานธนาคารที่มีความสนใจและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาวิศวกรรมการเงิน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน สาขาสถิติ สาขาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ และสาขาวิชาพัฒนาและการจัดความความยั่งยืน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ท้าทายความสามารถ และได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2566

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ธนาคารกสิกรไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองภายใต้คุณค่าที่ส่งมอบให้กับพนักงาน Possibility to Make an Impact “ให้คุณเป็นคุณ ได้เต็มศักยภาพ” เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ ปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เน้นสร้างผู้นำและเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร ซึ่งธนาคารมีความพร้อมและความได้เปรียบด้านเงินลงทุน ฐานข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยีและยังได้ร่วมงานกับพันธมิตร และบริษัทสตาร์ทอัพ ระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคที่เป็นเครือข่ายทางธุรกิจของธนาคาร

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2566 จำนวน 8 ทุน สำหรับบุคคลทั่วไปและพนักงานธนาคาร เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงกลับมาร่วมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่หลังจากจบการศึกษา

ผู้ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์
สาขาวิชาแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1. หมวดสาขาวิชาธุรกิจ อาทิ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (Fintech) สถิติ (Statistics) การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Management) 2. หมวดสาขาวิชาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics) 3. หมวดสาขาวิชาพัฒนาและการจัดความความยั่งยืน (Sustainability Management) และ 4. หมวดสาขาวิชา อื่นๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.0 มีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL หรือ IELTS หรือ ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หรือ ภาษาจีน (HSK) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในหมวดสาขาวิชาทางธุรกิจจะต้องมี GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน และสำหรับหมวดสาขาวิชา Business Analytics ต้องมี GRE อย่างน้อย 312 คะแนน
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/news ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน โทร. 02-4701361 หรือ 02-4701656 และ 02-4705915 หรือ KBankScholarship@kasikornbank.com
นายกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่านักเรียนทุนธนาคารที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้กลับมาร่วมงานกับธนาคาร ในหน่วยงานที่เป็นทีมงานหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่งดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) พร้อมมุ่งมั่นเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม (To Empower Every Customer’s Life and Business) โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นยุทธศาสตร์ของธนาคารและบริษัทที่ธนาคารถือหุ้น อาทิ งานด้าน IT/Technology & Fintech งานด้าน Business Extension & Partnership Management งานที่เป็นธุรกิจใหม่ Beyond Banking & Innovation งานด้าน Business Analytics งานด้าน Investment Banking และ Regional Business ซึ่งมีโอกาสได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดโครงการ KBank Young Scholarship 2023 เปิดรับสมัครจำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยระดับโลกพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนได้เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์และธุรกิจของธนาคาร

KBank offers graduate scholarships for 2023, seeking high-caliber personnel to strengthen its workforce, advancing the Bank’s strategies towards the new financial era.

KASIKORNBANK (KBank) will hold an examination for eight graduate scholarships in 2023. Applicants can include members of the general public or KBank’s employees who are interested in continuing their studies at the master’s degree level of leading international universities in various academic fields, namely Master of Business Administration (MBA), finance, financial engineering, financial technology (fintech), statistics, business analytics and sustainability management. Scholarship recipients will have a chance to gain hands-on experience through a variety of challenging works and be part of advancing the KBank’s strategies towards the new financial age. Applications are open from now until April 15, 2023.
Mr. Krit Jitjang, KBank President, said, “KBank has always attached importance to human resource development because it is one of the key factors that helps the organization achieve its goals. To this end, we have promoted self-development among employees and offered them opportunities to use their knowledge and competency in unleashing their utmost potential in alignment with our ‘Possibility to Make an Impact’ strategy. Our human resource development also places emphasis on learning by doing and leadership incubation so that our employees can thrive with us. Presently, KBank is well-equipped in various aspects and boasts a number of advantages in terms of facilities, investment, customer database, technologies, plus collaboration with partners and startups which serve as KBank’s business networks at home and across the region.”
KBank is pleased to announce that an examination will be held for the general public and KBank’s employees to receive eight graduate scholarships at international institutes in 2023. Our scholarship program is intended to recruit new-generation candidates of a high caliber to help KBank make the transition towards a new financial world after their graduation.
KBank’s scholarship recipients will attend notable and internationally accepted graduate programs at world-class universities in the US, UK, France, Switzerland, China, Hong Kong Special Administrative Region and Singapore.
The graduate programs offered are in four categories: 1) Master of Business Administration (MBA), finance, financial engineering, fintech, statistics, and digital management; 2) business analytics; 3) sustainability management; and 4) other fields in line with KBank’s strategic direction.
Candidates must not be older than 30 years old, hold at least a bachelor’s degree in any field, with a minimum 3.0 GPA, and take the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) or Chinese Proficiency Test (HSK). Candidates wishing to attend any of the business-related courses must have a total score of at least 550 for the Graduate Management Admission Test (GMAT). Those wishing to attend the business analytics course must have a total score of at least 312 for the Graduate Record Examination (GRE).

Interested persons can view more details and submit an application from now until April 15, 2023, at https://www.kasikornbank.com/th/news. For further inquiries, please contact KBank’s People Development Department (Scholarship), Tel. 02-470-1361, 02-470-1656 or 02-470-5915, or email KBankScholarship@kasikornbank.com.
Mr. Krit added, “Upon completing their graduate studies, KBank scholarship recipients will be working with KBank under departments that hold strategic importance for KBank which operates business under the principles of a Bank of Sustainability and is determined to empower every customer’s life and business. In particular, focus is on strategic works at KBank and our subsidiaries, for example, those in the areas of IT/technology & fintech, business extension & partnership management, beyond banking & innovation, business analytics, investment banking, and regional business, in both Thailand and foreign countries.”
In addition, KBank launched the “KBank Young Scholarship Program 2023” in January. Applications are open for five scholarships, and eligible applicants are fourth-year university students expecting to complete their bachelor’s degree. The scholarships will be granted for master’s degree study at a world-class university, and students can choose a field of study which aligns with KBank’s strategies and business directions.