กสิกรไทยร่วม COP28 หนุนประชาคมโลกแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

0
444


นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP28 และเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) การประชุมรัฐภาคีฯ ในหัวข้อ “Driving Higher Education for Global Action” นำเสนอในเรื่อง “Explore opportunities for collaboration between banks and educational institution in driving climate action” ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ได้แก่ Dr. Harleen Marwah จาก University of Pennsylvania, Ms. Pamela Conrad จาก Harvard University Graduate School of Design และ Mrs. Beth Martin จาก Washington University in St. Louis


นอกจากนี้ ภายในงานธนาคารได้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ธนาคารปรับการทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) และการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอ (Scope 3) ด้วยการจัดทำแผนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม (Sector Decarbonization Strategy) การพัฒนาบริการ Beyond Banking Carbon Credit Solutions เพื่อสนับสนุนให้เกิด Ecosystem และส่งเสริมตลาดการซื้อขาย Carbon Credit ของประเทศไทย

พร้อมกันนี้ธนาคารยังผลักดันด้านการให้สินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนไม่ต่ำกว่า 1-2 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Commitment ที่ธนาคารประกาศไว้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเข้าร่วมกิจกรรมในงาน COP28 ซึ่งจัดขึ้น ณ รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้