กสิกรไทยรับ 4 รางวัล จากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

0
401

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ( กลาง ) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2023 ระดับ Distinguished Awards ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการบริหารการเงิน และ สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อีกทั้งยังได้รับรางวัล SME Excellence Awards 2023 ร่วมกับเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าธนาคารอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภท Gold Award ร่วมกับบจก. เอกะ อะโกร ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และรางวัลประเภท Silver Award ร่วมกับ บจก. เค เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในกลุ่มธุรกิจบริการ สะท้อนความเป็นธนาคารที่พร้อมดูแลและส่งเสริมศักยภาพเอสเอ็มอีให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จากการประกาศผลในงาน TMA Excellence Awards 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆ นี้