กสิกรไทยขับเคลื่อนสังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จับมือ 2 พันธมิตรปล่อยกู้ 1.1 พันล้านบาท หนุนธุรกิจผลิต-ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการโซลาร์เซลล์

0
1350

กสิกรไทยจับมือธนาคารพัฒนาเอเชีย และกองทุนเรสปอนส์อะบิลิตี้ ร่วมปล่อยกู้ 1.1 พันล้านบาท ให้บริษัท กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อนำไปดำเนินโครงการกรีน เยลโล่ โซล่าร์ 1 ผลิต-ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก 92 โครงการ ในรูปแบบโซลาร์รูฟท็อป, โซลาร์ฟาร์ม, และ โซลาร์ลอยน้ำ เป็นกำลังการผลิตรวม 60.3  เมกะวัตต์  ให้แก่ 14 บริษัทชั้นนำ  เปิดทางสู่การสร้างสังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Society) สอดรับกับกรอบแผนพลังงานชาติ มุ่งสู่พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และความตกลงปารีส (Paris Agreement)

นายทิพากร สายพัฒนา  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank หรือ ADB) และกองทุนเรสปอนส์ อะบิลิตี้ (responsAbility Fund หรือ rA)  สนับสนุนสินเชื่อโครงการ (Project Finance) ในรูปแบบการปล่อยกู้ร่วม (Syndication Loan) วงเงิน 1.1 พันล้านบาท ในสัดส่วนแห่งละ 33.3% เท่ากัน เป็นระยะเวลา 13 ปี ให้แก่ โครงการกรีนเยลโล่ โซล่าร์ 1 ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก 92 โครงการ ในรูปแบบโซลาร์รูฟท็อป, โซลาร์ฟาร์ม, และ โซลาร์ลอยน้ำ เป็นกำลังการผลิตรวม 60.3  เมกะวัตต์ ให้แก่ 14 บริษัทชั้นนำ  ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จํากัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการโซลาร์เซลล์ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นพลังงานสะอาดที่จำหน่ายในราคาประหยัดผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Private PPA) ให้แก่บริษัทผู้รับซื้อไฟฟ้า นับเป็นโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ธุรกิจของผู้รับซื้อไฟฟ้าสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ โดยเชื่อว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสามารถต่อยอดขยายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้งตลาดภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต

ธนาคารกสิกรไทยตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้หลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยธนาคารมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้า และพร้อมสนับสนุนลูกค้าก้าวสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามที่ธนาคารได้ประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ไว้ โดยธนาคารจะสนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 1-2 แสนล้านบาท ภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และจะเป็นผู้บุกเบิกการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กระทรวงพลังงาน ที่มีแนวทางให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาด เพื่อให้ประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Agreement) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้ธนาคารและลูกค้าของธนาคารก้าวสู่เศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ไปด้วยกัน 

นายอ๊อทแมน ฮัจจิ ผู้ก่อตั้งและประธาน กรีน เยลโล่ กล่าวว่า การได้รับสนับสนุนทางการเงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มมากขึ้น และตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำธุรกิจดังกล่าวของ กรีน เยลโล่ อีกด้วย โดยปัจจุบันธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้ากว่า 70% ของความต้องการทั้งประเทศ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนในขณะที่ยังคงสามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าภาคธุรกิจของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน กรีน เยลโล่ ขอขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเซีย ธนาคารกสิกรไทย และกองทุนเรสปอนส์อะบิลิตี้ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้กรีน เยลโล่ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาให้กับภูมิภาคนี้

นายอองตวน เปรโดร ผู้บริหารด้านการลงทุน กองทุนเรสปอนส์อะบิลิตี้ กล่าวว่า การระดมเงินทุนสนับสนุน กรีน เยลโล่ ถือเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในพอร์ตโฟลิโอของเราในการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้าทั้งในกลุ่มพาณิชย์และกลุ่มอุตสาหกรรมในภูมิภาค ความร่วมมือกับกรีน เยลโล่ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียนในเอเชีย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมการลงทุนของเรา

เกี่ยวกับ กรีน เยลโล่ 

กรีน เยลโล่ เป็นผู้นำด้านพลังงานระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฝรั่งเศส ก่อตั้งมาแล้วกว่า 14 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยนำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้กับลูกค้า 

นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 กรีน เยลโล่ ได้ดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วมากกว่า 355 MWp และได้ลงนามในสัญญาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วกว่า 2,650 ฉบับ ที่ช่วยประหยัดพลังงานแล้วกว่า 855 GWh นอกจากนี้ กรีน เยลโล่ ยังช่วยผลิตและบริหารพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้ามาแล้วมากกว่า 2.9 TWh อีกด้วย กรีน เยลโล่ มุ่งมั่นในการขยายการให้บริการผ่านการใช้นวัตกรรม เพื่อช่วยทั้งภาครัฐและเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบัน กรีน เยลโล่ ดำเนินกิจการใน 16 ประเทศ จาก 4 ทวีป และมีพนักงานกว่า 550 คนทั่วโลก 

กรีน เยลโล่ เริ่มดำเนินธุรกิจด้านโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 และได้ดำเนินโครงการโซล่าร์เซลล์ที่ผลิตพลังงานเพื่อใช้เองไปแล้วกว่า 129 MWp ทั่วประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก อาทิ ซีพี ออลล์ (CP All), สยาม แม็คโคร (Siam Makro), รอยัล ปอร์ซเลน (Royal Porcelain), วาเลโอ (Valeo) รวมถึงผู้นำในอุตสาหกรรมชั้นนำอีกมากมาย บริษัท กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นบริษัทผู้นำในการพัฒนาโครงการระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Private PPA (Power Purchase Agreement) และมีการลงทุนมากกว่า 3,000 ล้านบาท ในประเทศไทย

Moving towards a net zero society, KBank joins forces with two partners in extending a 1.1 billion Baht loan to support the solar power business 

 KASIKORNBANK (KBank) has collaborated with Asian Development Bank (ADB) and responsAbility Investments AG (rA) to provide a 1.1-billion-Baht loan facility to Green Yellow (Thailand) for its investment in the project of Green Yellow Solar 1 for generation and sales of 60.3 MWp solar energy in Thailand. This transaction encompasses a portfolio of 92 solar PV projects (rooftops, solar farm, and solar floating) serving 14 private customers through Solar Power Purchase Agreements (PPA). This cooperative effort will pave the way for Thailand to move towards a net zero society in alignment with the National Energy Plan framework, which focuses on the use of clean energy in order to achieve Thailand’s Net Zero Emissions goal within 2065, in conformity to the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement. 

Mr. Tipakorn Saiphatana, Executive Vice President of KASIKORNBANK, noted that, recently, KBank, in cooperation with ADB and rA, granted a project finance in the form of syndication loan amounting to THB 1.1 billion, with each party contributing 33.3 percent, to GreenYellow Solar 1 Project with the term up to 13 years, for generation and sales of 60.3 MWp solar energy in Thailand. This transaction encompasses a portfolio of 92 solar PV projects (rooftops, solar farm, and floating solar floating) serving 14 private customers. This clean energy will be sold at reasonable prices via long-term power purchase agreements (private PPAs) to be concluded with the buyers (the offtakers). GreenYellow Solar 1 Project  will be operated by GreenYellow Thailand Co. Ltd., an expert in decentralized solar photovoltaic production in Thailand and other ASEAN nations. This project is expected to introduce a positive change to the environment and lead to an operating cost reduction for buyers. It is also expected to serve as a potential business model that can be extended to multiple areas in Thailand and ASEAN in the future. 

As a financial service provider, KBank recognizes its important role in steering the Thai economy under the principles of a Bank of Sustainability. KBank is committed to operating its business with the aim of empowering every customer’s life and business. It is also ready to support customers in the transition towards a net zero economy in accordance with KBank’s announcement on its Net Zero Commitment. In so doing, KBank will allocate at least 100-200 billion Baht in sustainable financing and investment by 2030. Moreover, the Bank aims to pioneer green banking products and services, in line with the National Energy Plan of the National Energy Policy Council (NEPC), Ministry of Energy, which aims to steer Thailand towards clean energy so that the country could achieve carbon neutrality and net zero emissions by 2050 and 2065, respectively. These endeavors are consistent with the Paris Agreement and the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), which will allow the Bank and its customers to contribute to the collective efforts in achieving a net zero economy.

    Mr. Otmane Hajji, Founder and President of GreenYellow, said the completion of such a financing is a testimony to the new maturity of self-consumption solar in Thailand and more broadly in Southeast Asia, and to our leadership in this area. Given the scarcity of available land and the fact that more than 70% of Thailand’s electricity consumption comes from large companies and industry, decentralized solar energy production is indeed the solution that will enable the country to achieve its low-carbon trajectory objectives while continuing its growth dynamic. For our private sector customers, the deployment of such solutions also allows them to substantially reduce their energy bills. The conclusion of this transaction opens up new perspectives for the financing of our strong development ambitions in the region. We would like to warmly thank Asian Development Bank, KBank and responsAbility for their confidence.

    Mr. Antoine Prédour, Head of Climate Finance at responsAbility Investments AG, said The transaction with GreenYellow is a great addition to our portfolio in distributed solar solutions for commercial and industrial clients in the region. The partnership with GreenYellow presents another notable step in the renewable energy transition in Asia, which is at the core of our investment activity.

About GreenYellow

In 14 years, GreenYellow has become a major player in the energy transition in France and abroad and a true ally of companies and public communities in this field. As an expert in decentralized solar photovoltaic production, energy efficiency projects and energy services, GreenYellow offers its clients a unique and global platform to empower them to make their energy transition a beneficial and committed reality. By March 2021, GreenYellow had developed 355 MWp of photovoltaic capacity and signed nearly 2,650 energy efficiency agreements representing an annual volume of energy savings of 855 GWh. The Group was also managing more than 2.9 TWh of energy for its clients. GreenYellow is constantly expanding its offering through innovation to meet the needs of private and public players and to help them reduce their environmental footprint. Operating in 16 countries on 4 continents, the company has more than 500 employees worldwide.

GreenYellow started its solar activities in Thailand in 2017 and has secured more than 125 MWp of self-consumption solar projects across the country with large renowned brands like CP All, Siam Makro, Royal Porcelain, Valeo, and many more leading industrial players across various industry segments. GreenYellow has established as a key player of the Solar Private PPA market and invested more than 2,800 million Baht in Thailand to date.