“กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” ผนึกกำลัง “ปับลิซีส เซเปียนท์”  ร่วมทุนครั้งประวัติศาสตร์ ยกระดับ “เอสซีบี เทคเอกซ์” ก้าวสู่หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0
1400

 “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยานแม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตระยะยาว และวางรากฐานธุรกิจแห่งโลกอนาคต รับบริบทโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุดผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ “ปับลิซีส เซเปียนท์” (Publicis Sapient) ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น ประกาศบรรลุข้อตกลง และลงนามในสัญญาร่วมทุนใน “บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด” (SCB Tech X)  www.scbtechx.io โดยการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้เป็นการผสานความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดีที่สุดของสององค์กรมารวมกันเพื่อนำ SCB Tech X ก้าวสู่หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากยุทธศาสตร์ยานแม่ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค ที่มีขีดความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (technology platform) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มระดับโลก รวมถึงการสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในที่จะสามารถสร้าง และ scale platform ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยการร่วมทุนกับพันธมิตรอย่าง “ปับลิซีส เซเปียนท์” ผู้นำทางด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่นระดับโลก ใน SCB Tech X ครั้งนี้ จะเป็นการผสานความรู้ ความสามารถของสององค์กรยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาค ในการร่วมกันพัฒนา และสร้าง SCB Tech X ให้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย SCB Tech X จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) สามารถบรรลุพันธกิจได้ตามเป้าหมาย ผ่านการสร้างขีดความสามารถใหม่ทางด้านเทคโนโลยี โดยให้บริการธุรกิจในรูปแบบธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม ทั้งกลุ่มธุรกิจด้านการเงิน และนอกเหนือจากบริการทางการเงิน

นายไนเจล วาซ ประธานกรรมการบริหารของปับลิซีส เซเปียนท์ กล่าวว่า “SCB Tech X คือ องค์กรที่เป็นต้นแบบให้กับบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๆ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยให้ธนาคาร องค์กร และบริษัทต่าง ๆ คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ที่จะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของตนเอง ทั้งนี้ SCB Tech X จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและตลาดอีคอมเมิร์ชทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ความร่วมมือของเรากับ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) ในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวของบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากทั้งสององค์กร โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วตามแบบฉบับของธุรกิจดิจิทัล เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต”

การร่วมทุนครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือกันของทีมงานบริหารที่มากด้วยประสบการณ์ทั้งจาก กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) และปับลิซีส เซเปียนท์ โดยมีนายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology ของธนาคารไทยพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB Tech X และนายโจนาธาน ชาร์ป ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ปับลิซีส เซเปียนท์ มาร่วมบริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี 

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X) กล่าวว่า “บทบาทหน้าที่ของ SCB Tech X คือ การสร้างขีดความสามารถใหม่ทางดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดและสร้างธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) ให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีนวัตกรรมและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (Technology platform) ที่หลากหลาย SCB Tech X ได้รวมประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและการทำงานประสานกับภาคธุรกิจต่าง ๆ (Cross-sector) เพื่อทำให้กลุ่มไทยพาณิชย์ และพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับโลกได้อย่างทัดเทียม พร้อมสู่โลกแห่งอนาคตที่มีดิจิทัลเป็นตัวนำ

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่ายอดการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 33 ล้านล้านบาทภายในปี พ.ศ. 25681 โดยในประเทศไทยมีประมาณการว่าในปีเดียวกันจะมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 43.77 ล้านคน2  ในขณะที่ segment ของการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ บนดิจิทัลคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 58.7%  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการสำรวจโดยปับลิซีส เซเปียนท์ที่เรียกว่า Digital Life Index3 เผยว่า 83% ของผู้ตอบแบบสำรวจคนไทยมีบัญชีธนาคารรูปแบบดิจิทัลเพียงรูปแบบเดียว (a digital-only bank) ซึ่งจากสถิตินี้สะท้อนให้เห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงินทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

นายเดวิด เมอร์ฟี่ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจบริการทางการเงิน ปับลิซีส เซเปียนท์ ประจำภูมิภาคยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ไม่ว่าจะธุรกิจหรือภูมิภาคใดก็ตาม ลูกค้ามีคาดหวังที่จะได้รับความหลากหลายและความสะดวกสบายทั้งจากบริการทางการเงินและบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเงินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่าย ในตอนนี้ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับโครงสร้าง โดยการนำเอาเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อนำเอาประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และประสบการณ์ในการใช้งานที่ปราศจากอุปสรรค (Frictionless experiences) ของลูกค้ามาใช้ต่อยอดธุรกิจให้มากที่สุด”

SCB Tech X คือ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ให้บริการธุรกิจในรูปแบบธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ชั้นนำของอุตสาหกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เงินฝาก รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน เช่น ฟู้ดเดลิเวอรี, บริการด้านสุขภาพ และการสำรองการเดินทางบนระบบออนไลน์ เป็นต้น โดยให้บริการทั้งลูกค้าองค์กร และลูกค้าทั่วไป ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ SCB Tech X ซึ่งเป็นองค์กรที่ปฏิบัติการบนคลาวด์ที่ออกแบบให้มีความคล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถคิดค้นวิธีการที่จะสร้าง Engagement กับลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมีรากฐานจากความเชี่ยวชาญในการสร้างระบบรองรับที่ดีที่พร้อมขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายฐานโอกาสทางธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจธนาคารได้อีกด้วย ด้วยโมเดลธุรกิจที่ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการขยายตัวและมีความยืดหยุ่นสูงจึงทำให้ SCB Tech X สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

______________________

 The Future of Southeast Asia’s Digital Financial Services, Google, Temasek and Bain & Company

2 FinTech in Thailand, Statista

3 Digital Life Index is based on a survey of 9,300 consumers from the US, Canada, Australia, UK, Germany, France, Sweden, Denmark, Hong Kong, Thailand, Singapore and the UAE, exploring people’s behaviours, satisfaction and expectations as they relate to their digital experiences across three industries: financial services, retail and health. 704 consumers in Thailand were surveyed.

ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2449 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 3,272 พันล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 414,726 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งที่เป็น บริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย มีเครือข่ายสาขาและศูนย์บริการที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank” โดยการสร้างดุลยภาพในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกฝ่ายทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และสังคม รวมถึงการเป็นผู้นำในการวางรูปแบบการดำเนินธุรกิจการธนาคารของประเทศไทยในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับปับลิซีส เซเปียนท์

ปับลิซีส เซเปียนท์ เป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ในเครือปับลิซีส กรุ๊ป ซึ่งมีพันธมิตรทางธุรกิจกับหลากหลายองค์กรโดยมุ่งเน้นที่จะเพื่อคำปรึกษาเชิงดิจิทัลเพื่อสร้างและรักษาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในยุคที่โลกพึ่งพาเทคโนโลยีทางดิจิทัลมากขึ้นทุกวัน ปับลิซีส เซเปียนท์ ดำเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญโดยใช้หลักการของ SPEED 

S: Strategy and Consulting (การวางกลยุทธ์และให้คำปรึกษา) 

P:  Product (การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ดิจิทัล) 

E: Experience (การสร้างประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า) 

ED: Engineering and Data (การใช้เทคโนโลยีและความสามารถทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล) 

ซึ่งก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการหาคำตอบและความรู้เชิงลึกในธุรกิจ ผลักดันให้ ปับลิซีส เซเปียนท์ สามารถรังสรรค์ผลงานที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้อับองค์กรต่าง ๆ ผ่านกระบวนความคิดแบบใหม่ทั้งทางด้านสินค้าและบริการจนเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีความหมายกับลูกค้าอย่างแท้จริง กระบวนการทำงานแบบคล่องตัว ประกอบกับการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าพร้อมเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการที่มีดิจิทัลเป็นแกนหลักในการสร้างวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจ ปับลิซีส เซเปียนท์ เป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลใน เครือปับลิซีส กรุ๊ป ที่มีพนักงานมากกว่า 20,000 คน และมีสำนักงานทั่วโลกกว่า 50 แห่ง ศึกษารายละเอียดเพิ่มที่ publicissapient.com 

ข้อมูลเกี่ยวกับ SCB Tech X

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB Tech X) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) ผู้ให้บริการธุรกิจในรูปแบบ พัฒนาระบบดิจิตอลเทคโนโลยี และธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ชั้นนำของอุตสาหกรรม ให้บริการด้านนวัตกรรมการเงินการธนาคาร เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เงินฝาก รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากบริการทางการเงิน เช่น ฟู้ดเดลิเวอรี, บริการด้านสุขภาพ และการสำรองการเดินทางบนระบบออนไลน์ เป็นต้น โดยให้บริการทั้งลูกค้าองค์กร และลูกค้าทั่วไป ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย SCB Tech X มุ่งมั่นในการมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่สำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.scbtechx.io