กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ปรับภาพลักษณ์แบรนด์โฉมใหม่ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ชีวิตที่คุณเลือกได้  -Your Life, Your Choice

0
1578

มร. เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า ประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า “ กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต มีนโยบายหลักที่มุ่งเน้นด้านการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมผสานรวมของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบทางเลือกที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา โดยในปัจจุบันกลุ่มของลูกค้ามีความหลายหลากมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงในทุกๆด้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเข้าใจ เข้าถึงลูกค้าทุกเพศทุกวัยให้มากขึ้น และเป็นมากกว่าบริษัทประกันชีวิต จึงเป็นที่มาของการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรือ “แบรนด์ รีเฟรช” ซึ่งเป็นการปรับรูปลักษณ์ และความเป็นตัวตนของแบรนด์ ให้เป็นแบรนด์ที่มีความทันสมัย เรียบง่าย และมีชีวิตชีวา โดยการทำแบรนด์ รีเฟรชในครั้งนี้ ยังเป็นผลจากการเสียงสะท้อนของลูกค้า และความต้องการของกรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ต้องการ “ให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา” และ “การเป็นแบรนด์ที่เปรียบเสมือนคู่ชีวิตที่คอยสนับสนุนลูกค้าอยู่เสมอ” ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ได้แก่

  • แบรนด์ที่มีชีวิตชีวา มีความทันสมัย จากการใช้สีของแบรนด์ที่สดใสยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงลูกค้า ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น และอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้าตลอดเวลา
  • การปรับเปลี่ยนโลโก้ของบริษัท ให้สามารถใช้งานและเป็นที่เห็นอย่างเด่นชัดในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ และ ออฟไลน์ ซึ่งโลโก้ใหม่ของบริษัทฯ จะมีสีสันสดใสมากยิ่งขึ้น
  • การใช้สัญลักษณ์ สวิตซ์ – SWITCH สีแดง ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าและสาธารณะชนจดจำ เพื่อเป็นเครื่องหมายของการเป็นคู่ชีวิต (ผู้สนับสนุน) โดยจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านงานกิจกรรม สื่อต่างๆ รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาชิ้นใหม่ที่กำลังเปิดตัวเช่นกัน
  • เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ผ่านค่านิยมหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ ลูกค้ามาที่หนึ่ง กล้าคิดกล้าทำ ยึดมั่นความถูกต้อง และหัวใจเดียวกัน โดยเน้นการพัฒนาให้แก่พนักงานและฝ่ายขายภายในองค์กร และสร้างให้กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัท ที่พนักงานอยากร่วมงาน
  • ดำเนินการงานด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้สังคมไทยและคนไทย ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ตามใจปรารถนา

“กลุ่มแอกซ่า ได้มีการเริ่มทำแบรนด์ รีเฟรซ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้ว สำหรับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตนอกจากโลโก้ที่จะเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการสื่อสารกับลูกค้า ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย ทั้งนี้ร่วมไปถึงการพัฒนาฝ่ายขายที่สามารถเข้าถึง และเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น”

คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานบริหารอาวุโส งานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวว่า นอกจากการปรับปรุงภาพลักษณ์หรือการทำแบรนด์รีเฟรชนั้น กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ได้เปิดตัวภาพยนต์โฆษณาใหม่ “ชีวิตที่คุณเลือกได้ หรือ Your Life, YourChoice” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการประกันสุขภาพ และความคุ้มครอง รวมถึงต้องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ และการเตรียมตัวพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้กับลูกค้าและผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุนการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่

“ภาพยนต์โฆษณาใหม่ “ชีวิตที่คุณเลือกได้ หรือ Your Life, YourChoice“ เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นของหญิงสาวที่เพิ่งเริ่มต้นมีครอบครัว แต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับตน จากโรคร้ายแรง แต่เพราะการวางแผนการดำเนินชีวิตที่ดีที่เธอได้เลือกไว้ ทำให้เธอสามารถผ่านเรื่องราวร้ายๆ ไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งมีกรุงไทย – แอกซ่า  ประกันชีวิต ที่คอยสนับสนุน อยู่เคียงข้าง ช่วยเหลือตลอดเวลา และนี่อาจจะตรงกับชีวิตของใครหลายๆ คน หรือคนที่ใกล้ชิด เพราะชีวิตเต็มไปด้วยทางเลือกมากมาย และหากเลือกได้ ทุกคนก็อยากที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิต แต่ในบางครั้ง ชีวิตก็ให้ในสิ่งที่คุณไม่ได้เลือก เช่น โรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นหากคุณเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเอาไว้ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกอย่างไร้กังวล กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่พร้อมตอบทุกความต้องการ ทั้งด้านค่ารักษาพยาบาลและการดูแลรักษา เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือก”

จากภาพยนตร์โฆษณาชีวิตที่คุณเลือกได้ หรือ Your Life, YourChoiceบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า  โดยเน้นการสื่อสารถึง2 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ 1. ไอเฮลท์ตี้ แบบประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมด้านค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในแบบเหมาจ่ายสูงสุด รวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับแผน) และ 2. ไอชิลด์ แบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ ที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 70โรคร้ายแรง โดยทั้ง 2 แบบประกัน ลูกค้าสามารถนำเบี้ยไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์โฆษณา “ชีวิตที่คุณเลือกได้ Your Life, YourChoice” เต็มรูปแบบผ่านสื่อต่างๆ ด้วยภาพยนตร์โฆษณาความยาว 60 วินาที 30 วินาที และ 15 วินาที เริ่มออกอากาศวันที่ 2 มิถุนายน 2561 และสื่ออื่นๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ วิทยุ สื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) และสื่อออนไลน์

มร. เดวิด โครูนิช กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงแบรนด์หรือแบรนด์รีเฟรชครั้งนี้ พร้อมกับการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาและสื่อการตลาด พร้อมกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ ใช้งบประมาณในการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำการประชาสัมพันธ์ ตอกย้ำความสำคัญของการมีประกันสุขภาพ และความคุ้มครอง อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561 โดยกิจกรรมไฮท์ไลท์ที่สนับสนุนดังกล่าว อาทิ กิจกรรม Step Life ที่สนับสนุนให้คนไทยออกกำลังด้วยการเดินหรือวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา ที่จะเริ่มขึ้นเร็วๆ นี้

สำหรับลูกค้าที่สนใจแบบประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นไอชิลด์ หรือ ไอเฮลท์ตี้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆสามารถสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายทั้งช่องทางตัวแทน และที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  โทร 1159 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.krungthai-axa.co.th