กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ จาก Global Good Governance Awards 2020

0
1600

บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (คนขวา) และ คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คนซ้าย) คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก Global Good Governance Awards 2020 ในสาขา 1. “3G Best CSR Initiative Awards 2020 และ 2. “3G Diversity Awards 2020” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ​     บริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จในด้านการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา และการส่งเสริมด้านความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งมุ่งมั่นเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

รางวัล Global Good Governance Awards เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคล รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน ที่กำหนดให้การกำกับดูแล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กร นอกจากนั้นรางวัลดังกล่าวยังเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงการตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสังคมอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ