กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม Happy Valentine’s Day – Love is Sharing, Love is Caring, Love out Loud ในเทศกาลแห่งความรัก

0
146

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนกลางแถวที่ 2) จัดกิจกรรม “Happy Valentine’s Day – Love is Sharing, Love is Caring, Love out Loud” ในวันแห่งความรักให้แก่พนักงาน

โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เติมความหวานให้ใจฟูกับกิจกรรมทำสายไหมสื่อรัก เขียนข้อความแทนใจบอกรักให้โลกรู้ และถ่ายภาพเพื่อส่งต่อความสุขให้คนที่คุณห่วงใย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน พร้อมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร Inclusive Workplace และสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AXA’s Employer Brand Promise “ปลุกศักยภาพในตัวพนักงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ” อีกทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป


สำหรับท่านที่สนใจร่วมงานกับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ 02-056-3513 -15 หรือ www.krungthai-axa.co.th/career