กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวสำนักงานรูปแบบใหม่  ภายใต้คอนเซปต์ “Work Smart Live Smart” ตอกย้ำความเป็น ผู้นำด้าน Green Insurer และสุดยอดบริษัทในฝันของคนทำงาน  ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทฯ

0
1014

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสุดยอดบริษัทในฝันของคนทำงาน ฉลองครบรอบ 25 ปีของการดำเนินงานเปิดตัวสำนักงานรูปแบบใหม่ หรือ Slim G ภายใต้แนวความคิด “Work Smart Live Smart” ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมการสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม สอดคล้องการทำงานแบบยืดหยุ่น หรือ Smart Working เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนุก ดีต่อสุขภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ตามเป้าหมายของบริษัท ที่อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครบรอบ 25 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะ Green Insurer หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้คะแนน AXA Sustainability Index 81.9 คะแนน และมีคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 ในแอกซ่าเอเชียมากว่า 6 ปีซ้อน ซึ่งกลุ่มแอกซ่าให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change โดยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ รวมถึง AXA Progress Index ที่เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดของกลุ่มแอกซ่าและบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองด้านประกันชีวิต ผู้ลงทุน และการเป็นองค์กรตัวอย่าง อาทิ นโยบายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 15% ในปีนี้ และเพิ่มการลงทุนในธุรกิจสีเขียว เป็นต้น   นอกจากนั้น เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดโครงการ และกิจกรรมมากมายเพื่อเป็นการขอบคุณและมอบให้แก่ลูกค้า ฝ่ายขาย และพนักงาน อาทิ กิจกรรม THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ โครงการ Know Your Hearts การตรวจสุขภาพหัวใจเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใส่ใจสุขภาพแก่ลูกค้า โครงการ AXA Prime Blue เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพฝ่ายขายมืออาชีพ ก่อนก้าวสู่การเป็น AXA Prime โครงการคาราวานตรวจสุขภาพฟรี 25 ที่ตลอดทั้งปีทั่วประเทศ กิจกรรม Step Life 1st time Marathon รวมถึงแคมเปญ Commit To Climate เราปรับโลกเปลี่ยน ที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน และโครงการ KTAXA Save Our Sea ที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยการปล่อยเต่า และปลูกปะการัง ณ จังหวัดชลบุรี และภูเก็ต

ทั้งนี้ อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่สุดในปีนี้ คือ โครงการ Slim G ที่เป็นการปรับรูปแบบสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด Work Smart Live Smart โดยสอดคล้องกับนโยบาย Smart Working ที่เป็นการผสมผสานระหว่างการทำงานในสำนักงาน และการทำงานที่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการเดินทาง การลดใช้พลังงาน โดยเฉพาะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งโครงการ Slim G มีเป้าหมายในการปรับพื้นที่ภายในสำนักงาน เน้นให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพนักงานสามารถใช้ทำงานร่วมกันได้ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และมีพื้นที่ที่จะช่วยเพิ่มขนาดความสุขของพนักงานทุกคน ให้มีความสุขกับการทำงานได้อย่างยั่งยืน และกระตุ้นการส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในเชิงบวกแก่สังคมโดยรวม” 

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม “โครงการ Slim G ภายใต้แนวคิด Work Smart Live Smart มีจุดเริ่มต้นมากจากการปรับนโยบายการทำงานแบบ Smart Working ของกลุ่มแอกซ่า โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา   สำนักงานมีการตกแต่งแบบไทยประยุกต์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทย และความทันสมัยแบบโมเดิร์น โดยแต่ละชั้นมีการตกแต่งและบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ปรับพื้นที่การทำงานในสำนักงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารแห่งนี้ได้รับรางวัล LEED Gold Certificate รวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกันที่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานแบบไฮบริด (ทำงานที่สำนักงาน 60% และทำงานที่บ้าน 40%) และเป็นสถานที่ดีที่สุดในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน โดยผลจากการปรับรูปแบบสำนักงานใหม่ สามารถทำให้มีการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 40% ซึ่งในการปรับพื้นที่ดังกล่าว ได้ปรับเปลี่ยนห้องผู้บริหารทั้งหมดเป็นห้องประชุม เพื่อให้มีห้องประชุมสำหรับการใช้งานมากขึ้น และผู้บริหารสามารถนั่งร่วมกับพนักงาน สร้างความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น พนักงานทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โดยพนักงานแต่ละแผนกสามารถเลือกรูปแบบของโต๊ะทำงานตามความเหมาะสมกับรูปแบบของการทำงานในแต่ละแผนกที่แตกต่างกัน รวมถึงเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละชั้นมากขึ้น ทั้งนี้การปรับรูปแบบของสำนักงานใหม่นี้ ยังประกอบไปด้วย ห้องสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล ห้องครีเอทีฟ ฮับ ที่ตกแต่งแบบผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ห้อง AXA Prime Lounge เพื่อรองรับฝ่ายขายคุณวุฒิ AXA Prime ห้องจัดการเรียนการสอน และสอบใบอนุญาตนายหน้าประกัน พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย การให้บริการตู้เต่าบิน และ Duck Store เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน รวมถึงเวอรติเคิล การ์เด้น สวนแนวตั้งที่เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์พื้นที่สีเขียว พร้อมผักไฮโดรโพนิค เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ซึ่งโครงการ “Slim G” ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และกลยุทธ์หลักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเดินทางที่น้อยลงและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้น 

นอกจากนั้น บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงานในอนาคตของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอผ่าน Pulse Survey ซึ่งล่าสุดผลการสำรวจคะแนนความพึงพอใจในการเปลี่ยนการทำงานแบบ Smart Working อยู่ที่ 96% ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของพนักงานผ่าน E-Learning และ Half Day Learning เป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งให้ความสำคัญและการยอมรับความเท่าเทียม ทั้งอายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างทางกายภาพ รวมถึงเพศสภาพ หรือ I&D (Inclusion and Diversity) เพราะความแตกต่างที่หลากหลาย สร้างให้บริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดงาน Pride for Good ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมประกวด Drag Queen – Drag King ภายใต้ธีม Our Bodies Our Lives และ Our Rights เพื่อแสดงออกในความแตกต่างของทุกคน และประกาศนโยบาย ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อมวันลาพักรักษาตัว 7 วัน สำหรับพนักงานที่ต้องการแปลงเพศ

ทั้งนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เชื่อว่า การสร้างพลังบวกจากภายในสู่ภายนอก คือสิ่งสำคัญขององค์กร การปรับสำนักงานรูปแบบใหม่ หรือ Slim G และการทำงานแบบ Smart Working จะส่งผลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งส่งผลโดยตรงต่อพนักงาน ให้สามารถส่งมอบการบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา อีกทั้งการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้ทั้งระดับองค์กร และระดับมหาภาค ในการมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืน  

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th 

Krungthai-AXA Life Insurance launches New Office under “Work Smart Live Smart” concept, underlining its position of Green Insurer and Dream Company to Work For to Celebrate 25th Jubilee Anniversary 

Krungthai-AXA Life Insurance, a leading Green Insurer and the Dream Company to Work For, celebrated its 25th anniversary with the launch of a new office through Slim G project under the concept of “Work Smart Live Smart” that combines creativity with environment and holistic health. The state-of-the-art office corresponds to the company’s Flexible Working Hours policy and Smart Working as it offers a fun and healthy working style, and at the same time, increases employee engagement, following the company’s purpose of “Act for human progress by protecting what matters”.

“This year KTAXA celebrated our 25th anniversary as the company continues to commit to sustainability development. As a leading Green Insurer, we are committed to integrate environmental, social and governance (ESG) factors across the business with a solid sustainability indicator as this year, we received the AXA Sustainability Index of 81.9 and is ranked #1 in AXA Asia for 6 consecutive years. Furthermore, AXA Group focuses on climate change as one of the Company’s key strategies, and the AXA Progress Index, which is another indicator of AXA Group and KTAXA as an insurer, investor and exemplary company such as a policy to reduce carbon dioxide by 15% this year and increase investment in green businesses, etc.. On top of that, to celebrate our anniversary, we organized multiple projects and activities to thank our customers, distributors, and employees such as THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 coming up this 12 July, Know Your Hearts project – a heart checkup service to increase health awareness for the customers, AXA Prime Blue project to improve professionalism for our distributors, free Caravan Health Check in 25 different venues across the country throughout the year, Step Life 1st Time Marathon, including Commit To Climate campaign in which we encourage everyone to help save the world, and KTAXA Save Our Sea in which we contribute to the marine environment by releasing the turtle back to the sea and planting coral in Chonburi and Phuket.”, said Khun Sally O’Hara, Chief Executive Officer of Krungthai-AXA Life Insurance.

“One of KTAXA’s most highlighted projects for this year is the Slim G project. The company renovated the office spaces under the concept of ‘Work Smart Live Smart’ in alignment with the Smart Working policy, a hybrid working style that plays an important role in reducing commuting and energy, especially carbon dioxide. The Slim G project has been initiated in 2021 with an aim to adjust the spaces within the office by focusing on increasing co-working areas where employees work together more closely, while contributing to a more environmentally friendly working style. The new office not only makes all employees happier, it also encourages them to offer excellent services to our customers, be more creative, and more positive to the society.”, added Khun Sally O’Hara.

Khun Bubphawadee Owararinth, Chief People and Brand & Communications Officer of Krungthai-AXA Life Insurance, stated that “The Slim G project under ‘Work Smart Live Smart’ concept is part of AXA Group’s Smart Working initiative. We have been renovating our office spaces since last year, making them more flexible, while increasing green areas to enhance the health and wellbeing of our employees and improve the environment. Also, the new office makes use of technologies to enhance efficiency as well as encourages collaboration and flexible working environment. All the changes correspond to the hybrid working (60% working from the office, 40% working from home) and enable us to be the best workplace for all employees. Thanks to the Slim G project, we are able to increase the efficiency by 40%. One of the changes under this project includes transforming all the executive rooms to meeting rooms, while the executives move to work closer with the employees. Also, our employees have contributed to these changes by deciding on the suitable designs of their workstations as we increase co-working spaces on each floor. Additional changes include the installment of KTAXA Studio equipped with international standard tools, Creative Hub – a room decorated in a laidback and cozy style to boost creativity, AXA Prime Lounge for AXA Prime distributors, training and insurance license examination rooms with modern equipment, Tao Bin machine, Duck Store, including the Vertical Garden with hydroponics, one of our highlights of green space within the office. More importantly, the Slim G project aligns with the company’s Climate Change strategy in which we encourage eco-friendly lifestyle by commuting less and improve the working environment by making it more sustainable.”

“In addition, the company is committed to developing and preparing for the future world by giving employees the opportunity to always express their opinions through Pulse Survey, whose latest survey showed the satisfaction score of 96% toward the Smart Working. Also, the company promotes learning through E-Learning and Half Day Learning monthly. At KTAXA, we embrace Inclusion and Diversity (I&D) regardless of age, race, religion, physical differences, including gender because it is after all the diversity that makes us stronger as a company. Recently, the company has organized Pride for Good event – a Drag Queen and Drag King contest – under the theme of ‘Our Bodies, Our Lives and Our Rights’ to highlight the importance of diversity. In the event, we announced a new policy that supports the cost of gender reassignment surgery up to 100,000 Baht for employees who want to change their gender, plus 7 days of medical leave for recovery.”

“Krungthai-AXA Life Insurance strongly believes that positivity comes from within our organization. Having said that, the new office under the Slim G project, together with Smart Working policy, will enhance the overall wellbeing of our employees, enabling them to be happier at work, which will result in a higher work efficiency and the delivery of the best services to our customers. This major transformation of the company is one of the driving forces for the organization as well as at the macro level in striving to develop towards sustainability”

For more information about the company and insurance products, please contact Call Center 1159, available 24/7 or https://www.krungthai-axa.co.th/th.


Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited 

Krungthai-AXA Life Insurance is formed by a co-investment partnership between Krung Thai Bank and AXA Group since 1997. The company has grown exponentially and is determined to be the number one insurance company in the hearts of the Thai people, in alignment with its new brand promise “Know You Can” that highlights the company’s commitment to becoming the customer’s partner and the purpose to ‘act for human progress by protecting what matters’.  

Krungthai-AXA Life Insurance is trusted by over 2 million customers as it provides services through over 16,000 distributors, over 130 General Agencies, and through the branch network of Krung Thai Bank across the country. 

The company is the leader in health and life insurance and was awarded ‘‘Outstanding Development of Life Insurance 2019’ from the Office of Insurance Commission (OIC) and ‘Thailand Best Employers’ in 2020 and 2021 from KINCENTRIC, and many more international awards. Visit www.krungthai-axa.co.th/th/awards for more details.

AXA Group is proud to be the Official Principal Partner of Liverpool Football Club as we share a common goal of promoting health and wellbeing, including supporting the local communities in which we operate.

Read more on our website: https://www.krungthai-axa.co.th/th/news 


 

 

 

  

 


บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เกิดจากการผนึกกำลังของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอกซ่า ก่อตั้งขึ้นตังแต่ปีพ.ศ. 2540 โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทฯ หนึ่งในใจคนไทย ด้วยพันธสัญญาใหม่ “Know You Can” ซึ่งสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้า และพร้อมสนับสนุนทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับความไว้วางใจในการดูแลลูกค้ากว่า 2 ล้านคน พร้อมให้บริการผ่านฝ่ายตัวแทนกว่า 16,000 คน และสำนักงานตัวแทนใกล้บ้านท่านกว่า 130 แห่ง และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศบริษัทฯ เป็นผู้นำประกันสุขภาพ และประกันชีวิต และได้รับเลือกเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยในปี 2563 และ 2564 จากบริษัท คินเซนทริค และรางวัลต่างๆ ระดับนานาชาติ ดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.krungthai-axa.co.th/th/awards    กลุ่มแอกซ่า ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพ และการมีชีวิตที่ดี รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่เรามีการดำเนินงานอยู่

ท่านสามารถอ่านข่าวนี้ ผ่านเวปไซด์บริษัทฯ https://www.krungthai-axa.co.th/th/news