กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส

0
688

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ “KTAXA Step Life” โดยโรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬามีจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม และโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จ. ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการนำเสนอของพนักงานกว่า 20 โรงเรียน

นอกจากการมอบอุปกรณ์กีฬา พี่ๆ จิตอาสาจากรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ยังร่วมเล่นกีฬากับน้องๆ นักเรียน เพื่อสร้างความสนุกสนาน และมอบความสุขให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และให้ความสำคัญต่อสุขภาพที่ดีของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดจากกิจกรรม “KTAXA Step Life ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีแก่พนักงานจากการแข่งขันการก้าวเดิน ในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน และสะสมก้าวเดินได้กว่า 118 ล้านก้าว ซึ่งเปลี่ยนเป็นเงินได้กว่า 200,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ให้แก่น้องนักเรียนๆ