“กรุงไทย”ผนึก “อบก.” หนุนเอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนเครื่องจักร  เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่การเติบโตยั่งยืน 

0
1031

“ธนาคารกรุงไทย” มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน จับมือ“อบก.” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์  ผู้อำนวยการ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(อบก.)  เปิดเผยว่า  อบก.และธนาคารกรุงไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “การส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงิน(Financial Support) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก”  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดย อบก. มีความพร้อมด้านเทคนิควิชาการในการวัดหรือประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และการให้การรับรองคาร์บอนเครดิต  รวมทั้งการให้ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งจากการร่วมมือกันครั้งนี้ ธนาคารพร้อมที่จะเป็นแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการลงทุนติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ปรับปรุง หรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักร รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการนำเข้ามาจากต่างประเทศ   อีกทั้งยังพร้อมส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SME ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้  กรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการนำเข้าจากต่างประเทศ  และสนับสนุนสินเชื่อที่ตอบโจทย์ธุรกิจ อาทิ สินเชื่อ Robotics & Automation เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มยอดผลิตได้ดังใจด้วยระบบอัตโนมัติ และดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนในระบบบำบัดของเสียในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop ให้วงเงินสูง ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ฟรีดอกเบี้ย เงินกู้ 3 ปีแรก สินเชื่อรักกันยาวๆ ดอกเบี้ย เริ่มต้น 4 % ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เป็นต้น