กรุงไทยจัดกิจกรรม We Vayu Volunteers กรุงไทยรักช้างไทย

0
320

ธนาคารกรุงไทยนำพนักงานและครอบครัวร่วมกิจกรรมจิตอาสา We Vayu Volunteers กรุงไทยรักช้างไทยเนื่องในวันช้างไทย เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน

โดยมี ดร.อลงกต ชูแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย บรรยายให้ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนและช้าง ซึ่งพนักงานและครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมการให้อาหารช้าง อาบน้ำช้าง ทำปุ๋ยขี้ช้าง และเพาะกล้าไม้ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา