กรุงเทพประกันภัย ส่งความห่วงใย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

0
222

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยนายสมบูรณ์ การีกลิ่น ผู้จัดการภาคใต้ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานสาขาและตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ร่วมมอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและของใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็น จำนวน 400 ชุด

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตันหยงมัสและตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

กรุงเทพประกันภัย ขอส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวและฟื้นฟูจากปัญหาอุทกภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสบภัยสามารถติดต่อแจ้งเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โทร. 1620 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสาขาในพื้นที่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ bangkokinsurance.com/th/contact/branch