กรุงเทพประกันภัยได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ PCI DSS

0
1339

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v3.2.1 เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศไทย โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 4 จากขวา) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้รับมอบใบรับรองดังกล่าวจาก Mr. Ray Vincent (ที่ 5 จากซ้าย) Business Lead – APAC/ANZ จาก SISA ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินอิสระ (Qualified Security Assessor: QSA) จากบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำระดับโลก เช่น VISA Mastercard JCB เป็นต้น โดยมี ม.ล.ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย และนายรัตนพงษ์ อรุณวิไลศิลป์ (ที่ 4 จากซ้าย) Managing Director จากบริษัท Whitehat Certified จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ