กรุงเทพประกันภัยรับเข็มกลัดเชิดชูเกียรติร่วมชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

0
559

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติในโอกาสเข้าร่วมชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย เป็นผู้มอบในงานจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2565 จัดโดยคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ด้วยการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565