กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

0
1342

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย นางจันทร์เพ็ญ วิชยกมลกุล(ซ้ายสุด)  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสระบุรีธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จำนวน 2,587,285บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกเจริญวัฒนา ผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้สต๊อกสินค้าข้าวและตู้อบข้าวทำให้ได้รับความเสียหายโดยมี นายสมชาย เอกพินิจพิทยา ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกเจริญวัฒนา(ขวาสุด) เป็นผู้แทนรับมอบ และมี นายอำนาจ แสงนิล(กลาง)  ตัวแทนประกันวินาศภัยร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกเจริญวัฒนา จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา