กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 150,000 บาท

0
434

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปวีณา จูชวน (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายสมบูรณ์ อีสา (ที่ 4 จากซ้าย) และนางศิรินภา อีสา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของจ่าโท สหรัฐ อีสา ผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยผู้เอาประกันภัยได้มีประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจากการเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในโครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร (ยืนกลาง) รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มา ณ ที่นี้