กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2564 เบี้ยประกันปีแรกที่ 1,380 ล้านบาท ตอกย้ำผู้นำด้านธุรกิจประกันสุขภาพและความมั่นคงทางการเงิน

0
1290

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวนทั้งสิ้น 1,380 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 54 จากปีก่อนจากการลดลงของช่องทางธนาคาร เนื่องจากปีก่อนหน้ามีการออกผลิตภัณฑ์และแคมเปญพิเศษในช่วงไตรมาสที่ 3 รวมทั้งผลของการที่สาขาธนาคารดำเนินการตามนโยบายล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดจากสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นในปีนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีการเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกในช่องทางต่าง ๆ โดยในช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าสุขภาพและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตรงความต้องการของลูกค้าซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 132 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในช่องทางขายอื่น ๆ รวมถึงช่องทางขายออนไลน์ สำหรับเบี้ยรับประกันภัยรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีจำนวน 9,719 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากไตรมาสก่อน ขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 27,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 350,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ที่ร้อยละ 3 โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 94 ในไตรมาสนี้บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,181 ล้านบาท ทำให้ 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 2,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ ไตรมาสที่ปี 2564 ที่ระดับร้อยละ 299 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยในช่องทางธนาคาร บริษัททำการตลาดผ่านแบบประกันสะสมทรัพย์ใหม่ เกนเฟิสต์ ซิมเพิล (Gain1st Simple) และยังคงทำการตลาดผ่านแคมเปญ “เลือกประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้” ที่มี นาย ณภัทร เสียงสมบุญ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรุงเทพประกันชีวิต เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบบประกันเกนเฟิสต์ (Gain 1st) ในส่วนของช่องตัวแทนจำหน่าย บริษัทได้ทำการสื่อสารแคมเปญโฆษณาแบบประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้เฮลธ์ แบบประกันสุขภาพที่ทำให้หมดความกังวลทั้งค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินค่าห้อง ครอบคลุมค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของทุกโรงพยาบาลแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่ม 

บริษัทยังได้เสริมบริการด้านสุขภาพเพื่อครอบคลุมความต้องการในการดูแลสุขภาพของผู้ทำประกันสุขภาพ ผ่านบริการเสริมด้านสุขภาพภายใต้โครงการ BLA Every Care ของกรุงเทพประกันชีวิตให้แข็งแกร่งครบวงจร รองรับความต้องการและดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และในช่วงสถานการณ์โควิดรุนแรงในไตรมาสที่ 3 นี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้เปิดโครงการ Care@Home เพื่อให้บริการลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนที่ต้องเข้ารับการรักษาใน Hospitel และ Home Isolation ที่ให้บริการติดตามอาการจากทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการทางการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมช่วยเหลือหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม รวมทั้งการจัดส่งชุดกักตัวอุ่นใจและสิทธิการรักษาทางไกล (Telemedicine) นอกเหนือจากความคุ้มครองในกรมธรรม์ที่ลูกค้ามีอยู่

นอกจากนี้ บริษัทได้มุ่งให้ความสำคัญในการส่งเสริมการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดและลดการใช้ทรัพยากร ด้วยการจัดทำโครงการ “ร่วมลดได้ลุ้น 70 ปี กรุงเทพประกันชีวิต” สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยแคมเปญ ร่วมลดได้ลุ้น จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รวมทั้งบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านโครงการรับรองรายได้ผู้บริหารตัวแทนมืออาชีพ (Smart Leader) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพทีมงานขายอย่างมั่นคงและยั่งยืน และร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ด้านแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม