กรุงเทพประกันชีวิต’ ร่วมดูแลสังคม รับรางวัลองค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย ในสาขา“Community Initiative” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

0
422

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนแห่งเอเชีย หรือ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES2022  ในสาขา Community Initiative Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดย MORS Group องค์กรขนาดใหญ่ในเอเชียที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายโชน โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาแห่งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยคำนึงถึงความคุ้มครองที่คุ้มค่าและให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้เอาประกันของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือจากองค์กรระดับสากล ในการมอบรางวัลชนะเลิศในสาขา Community Initiative Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพของ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต”

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  กรุงเทพประกันชีวิต ได้จัดทำโครงการ BLA Health Partner : Care@Home ทั้งเฟส 1 และ เฟส 2 เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ที่จำเป็นต้องรักษาตัวแบบ Home Isolation ทั้งการให้คำปรึกษา การติดตามอาการ และการมอบชุดสำหรับใช้ระหว่างช่วงกักตัว พร้อมด้วยระบบ Health Ecosystem ให้บริการด้านสุขภาพครอบคลุมอย่างทั่วถึงตามระดับความต้องการของผู้เอาประกัน และการบริหารจัดการด้านสืนไหมที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า กรุงเทพประกันชีวิตยังคงขยายการให้บริการสู่กลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยในสถานการณ์ปกติด้วยระบบ BLA Health Partner ส่งเสริมระบบการใช้งาน Telemedicine  โดยกรุงเทพประกันชีวิต มุ่งมั่นยกระดับพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ ตามนโยบาย 5 มิติหลักด้าน Health Excellence Services เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน