กรุงเทพประกันชีวิต มอบ 3 ความห่วงใย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

0
1086

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ชีวิต และสุขภาพของคนทั้งประเทศ กรุงเทพประกันชีวิต มอบ 3 ความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ด้วยบริการ Telemed Plus บริการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น  และบริการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ส่งผลให้อัตราการจ่ายสินไหมยังเป็นไปในเกณฑ์ปกติ ทั้งยังได้ช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ “ต้องรอด Up for Thai” อีกด้วย

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 จนถึงปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดทั่วประเทศ กรุงเทพประกันชีวิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ รวมถึงได้มีมาตราการรองรับการให้บริการและความคุ้มครองแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้ดำเนินการมอบความห่วงใยไปแล้วกับการบริการ 3 ด้าน ดังนี้ 

  1. การให้ความรู้และการเตรียมพร้อมในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยบริการปรึกษาแพทย์ผ่านบริการ Telemed Plus ซึ่งลูกค้าสามารถเคลมผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ร่วมโครงการ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์และที่โรงพยาบาล​กำหนดรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลพญาไท 2 ผ่าน Bangkok Life Healthy Station
  2. บริการการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ​โดยการปรับลดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสำหรับประกันสุขภาพจากเดิม 30 วัน เหลือเพียง 14 วัน สำหรับกรณีติดเชื้อ Covid-19 หรือได้รับผลกระทบหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลและกลุ่มค่าชดเชยรายวัน เริ่มมีผลคุ้มครองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 โดยลงทะเบียนได้จนถึง 31 สิงหาคม 2564 และได้รับความคุ้มครองถึง31 ธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และในกรณีต้องเข้ารักษาตัวใน Hospitel ที่ร่วมโครงการ ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์สุขภาพจะได้รับความสะดวกด้วยบริการแฟกซ์เคลมจากโรงพยาบาลคู่สัญญา
  3. การสร้างความมั่นใจในการให้บริการของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ และ Application Bangkok Life เพื่อให้บริการลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตได้ในทุกสถานการณ์แม้แต่ในช่วงการ Lock Down และเป็นการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องเดิน​ทางออกจากที่พักไปทำธุรกรรมด้วยตนเอง รวมถึงบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรโรงพยาบาลในการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่พนักงานของบริษัทฯ อาทิ โรงพยาบาลนวเวช โรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นต้น 

การดำเนินการทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากรุงเทพประกันชีวิตจะสามารถดูแลผู้ถือกรมธรรม์ทุกคนได้อย่างเต็มที่ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ บริษัทฯ พบว่าอัตราการจ่ายสินไหมยังเป็นไปในเกณฑ์ปกติและเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดไม่มากนัก สะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจในการให้บริการที่ดี รวมถึงการที่ผู้ถือกรมธรรม์หันมาดูแลสุขภาพตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้างให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์ Covid-19 นี้ไปได้อย่างปลอดภัย ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าวสรุป