กรุงเทพประกันชีวิต ชวนคุณเติมความสุข เต็มทุกเป้าหมาย ในงานมันนี่ เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2018

0
1007

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ บีแอลเอ ชวนคุณเติมความสุข ภายใต้แนวคิด “เติมความสุข ให้เต็มทุกเป้าหมาย กับกรุงเทพประกันชีวิต”ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่ 13 หรือ มันนี่ เอ็กซ์โป เชียงใหม่ 2018ด้วยการวางแผนเติมความสุขผ่าน3 ขั้นตอน1.BASE สูตรเติมเต็มเป้าหมาย เลือกวางแผนความสุขที่ตรงกับเป้าหมายทั้งผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครอง วางแผนการออม วางแผนเกษียณ วางแผนภาษีหรือแผนการลงทุน 2.SYRUP เพิ่มไซรับด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง  คุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองทุพพลภาพ คุ้มครองอุบัติเหตุและ 3.TOPPING เติมสุขเพิ่มพูน ด้วยการสร้างความมั่งคั่งกับการลงทุน พร้อมป้องกันความเสี่ยง ด้วยกองทุนรวมและประกันวินาศภัย

ผู้เข้าชมงานสามารถรับคำแนะนำทางการเงินดีๆ เพื่อชีวิตมั่นคง การเงินมั่งคั่ง จากทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพของกรุงเทพประกันชีวิตในการวางแผนความสุข ได้ตรงตามเป้าหมาย ด้วยหลากหลายความคุ้มครองและแผนการเงินตามเป้าหมายที่ต้องการ อาทิ วางแผนความคุ้มครอง ด้วยห่วงรัก สมาร์ท ห่วงรัก พรีเมียร์ หรือบีแอลเอ เพรสทีจไลฟ์ วางแผนการออมด้วย บีแอลเอ ทวีผล 10/1 หรือกรุงเทพ 118 วางแผนเกษียณด้วยบีแอลเอ สมาร์ท เพนชั่น 99 หรือปกป้องความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาและโรคร้าย ด้วยบีแอลเอ เฮลธ์พลัส หรือบีแอลเอ อุ่นใจโรคร้ายรวมถึงการวางแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ผ่านนวัตกรรมวางแผนการเงิน 3B LINK ที่ครอบคลุมรอบด้านด้วยความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนผ่านหลากหลายกองทุนรวมคุณภาพดีเด่นจากบลจ.บัวหลวง และประกันวินาศภัยต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเติมความสุข วางแผนให้เต็มทุกเป้าหมาย ที่บูทกรุงเทพประกันชีวิต โซน A1 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561