กรุงเทพประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดนักขายในงาน Bangkok Life Agency Annual Awards 2020-2021 “The GLORIOUS CELEBRATION” & “The Legend of Success” ตำนานแห่งความสำเร็จ

0
822

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดนักขายในงาน Bangkok Life Agency Annual Awards 2020-2021 “The GLORIOUS CELEBRATION” & “The Legend of Success” ตำนานแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี กับ สุดยอดนักขายตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้พิชิตรางวัลเกียรติยศสูงสุด Hall Of Fame รางวัลเพชรน้ำเอก และรางวัลอันทรงเกียรติประจำปีทุกรางวัล ประจำปี 2563 และ 2564

โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ นางคมคาย ธูสรานนท์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวิตรี รมยะรูป กรรมการ นางประไพวรรณ ลิมทรง กรรมการ นายยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการและที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ม.ล.        จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทาง การเงิน รวมทั้งแม่ทัพและที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยมี สุดยอดนักขาย ผู้พิชิตรางวัลเกียรติยศและรางวัลประจำปี วันละประมาณ 1,000 คน จำนวนมากกว่า 1,200 รางวัลต่อวัน โดยปฏิบิติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ท่ามกลางผู้บริหารระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติร่วมทำพิธีเปิดงาน โอกาสนี้คณะผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติร่วมมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดสูงสุด Hall of Fame, รางวัลเพชรน้ำเอก ประเภทการสร้างจำนวนตัวแทนคุณภาพ TNQA, IQA, MDRT, COT, TOT สูงสุด, ประเภทเบี้ยประกันสูงสุด, ประเภททุนประกันสูงสุด ประเภทจำนวนรายสูงสุด, รางวัลถ้วยเกียรติยศท่านประธานกรรมการ ประเภททุนประกันต่อกรมธรรม์สูงสุด, ประเภทสร้างตัวแทนใหม่สูงสูด, ประเภทเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสูงสุด, ประเภทเบี้ย Recapture สูงสุด, ประเภทจำนวนราย Recapture สูงสุด, รางวัลสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม MDRT/COT/TOT, รางวัล TNQA/IQA, รางวัลคุณวุฒิสโมสรผู้นำ, รางวัลเกียรติชนเรือนล้าน, รางวัลคุณวุฒิไตรมาส
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของความสำเร็จโดยเฉพาะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่านี้ จึงขอเชิดชูเกียรติประวัติความภาคภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับสุดยอดนักขายมือทองทุกท่าน ผู้ผลิตผลงานคุณภาพ ผู้มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน พร้อมเคียงข้างก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน