กรุงศรี สนับสนุนแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ จับมือ โตโยต้า ทูโช ทรานฟอร์มสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูลการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

0
289

(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade Platform: NDTP) ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มระหว่างไทยและญี่ปุ่น อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัลของกรุงศรี สะท้อนความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเป็นพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนลูกค้าธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตกว้างไกลในอาเซียนและต่างประเทศทั่วโลก

แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (NDTP) เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการติดต่อประสานงานส่งและรับเอกสารการค้า ให้การทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกของไทยสะดวก ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในเฟสแรกเป็นการทดสอบการใช้แพลตฟอร์มการค้าระหว่างคู่ค้าในประเทศไทยและญี่ปุ่น และประเทศไทยและสิงคโปร์

นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรียินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับลูกค้าที่มีความใกล้ชิดมาอย่างยาวนานอย่าง โตโยต้า ทูโช ในการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลของไทยเข้ากับ TradeWaltz แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลของญี่ปุ่น และทดสอบกระบวนการติดต่อและส่งมอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่ค้าของทั้งสองประเทศในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี ลดทั้งเวลาในการทำเอกสารและลดปริมาณเอกสารที่ใช้ เพิ่มความง่ายต่อการประกอบธุรกิจ นับเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศในระยะยาว กรุงศรีหวังว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่การพัฒนาในขั้นต่อไป เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจนำเข้าและส่งออกไทย”

นายปราโมทย์ หล่อศรัทธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส & ประธานสายงานบริหาร บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องในการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลของไทย โดยแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งภาคการนำเข้าและส่งออกได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ยิ่งไปกว่านั้น เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลนี้จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอีกด้วย”

นายซาโตรุ โซเมยะ Managing Director, Head of CEO’s Office and Head of Global & Alliance business dept, TradeWaltz Inc, กล่าวว่า “เราขอขอบคุณทางโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) และกรุงศรีสำหรับความร่วมมือที่ทำให้การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย หรือ NDTPและ เทรดวอลซ์ (TradeWaltz) แพลตฟอร์มของญี่ปุ่นประสบผลสำเร็จและเกิดขึ้นจริง เราและโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ไม่เพียงร่วมกันยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการส่งเอกสารทางการค้าผ่านช่องทางดิจิทัล แต่ยังได้มองหาการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ๆ อย่างเช่น การทำให้ EPA applications มีความคล่องตัวขึ้นด้วยการใช้เชื่อมโยงเอกสารใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ระหว่างกัน และการทำให้เห็นภาพการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลจิสติกส์มีความชัดเจนมากขึ้น และต้องขอขอบคุณกรุงศรีที่เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นมายาวนาน รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การทดสอบรายการ Proof-of-Concept (POC) ในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี”

Krungsri fully supports National Digital Trade Platform
by joining hands with Toyota Tsusho to promote digital transformation connecting trade data between Thailand and Japan

Bangkok (6 December 2022) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) and Toyota Tsusho (Thailand) Company Limited jointly supported the development of the National Digital Trade Platform (NDTP) which was successful in pilot connecting the trading platforms between Thailand and Japan. The move has been another proof of Krungsri’s digital leadership, reflecting its commitment to become a trusted partner that helps Thai corporate customers grow their businesses across ASEAN and the world.

The National Digital Trade Platform (NDTP) was initiated under the collaboration of various sectors, with an objective to develop a platform for the exchange of international trade documents which will lead to more convenient, easier and faster export and import procedures for Thailand. The first phase of implementation will involve testing of platform integration between Thailand and its trading partners in Japan and Singapore.

Mrs. Yingluk Kongkasai, Krungsri Head of Transaction Banking Group, said “It’s a great pleasure for Krungsri to take part in driving the National Digital Trade Platform by joining forces with our long-term customer like Toyota Tsusho to pilot connect the digital trade platform of Thailand with the Japanese digital trade platform ‘TradeWaltz’ in importing products from trading partners in Japan and to conduct a test on the process of communication and electronic document delivery between trading partners and the Bank in late September, which came out successfully. Currently, many countries have started to develop digital platforms. When the digital platform is fully developed and widely implemented, this creates opportunities for businesses and facilitates trade activities. Both the document preparation time and the amount of required documents are significantly reduced, resulting in simplified administrative procedures which is beneficial to the entrepreneurs and the country’s international trade in the long run. Krungsri hopes that this success will be a major step towards the next level of development in order to boost the competitive advantage of Thailand’s import and export businesses.”

Mr. Pramote Lawsatta, Senior Vice President and Chief Administrative Officer, Toyota Tsusho (Thailand) Company Limited, said, “We are pleased to be a part of the pilot project in which Thailand’s the digital trade platform has initiated and launched. The digital platform will become a significant tool to enhance efficiency in cross-border transactions for both import and export procedures in the near future. Moreover, we strongly believed that the digital trade platform will significantly support Thailand’s economic growth.”

Mr. Satoru Someya, Managing Director, Head of CEO’s Office and Head of Global & Alliance business dept, TradeWaltz Inc, said, “We would like to express our sincere gratitude to Toyota Tsusho (Thailand) Company Limited and Krungsri for their cooperation in making this demonstration of platform-to-platform connectivity between NDTP in Thailand and TradeWaltz in Japan possible. Toyota Tsusho (Thailand) Company Limited has cooperated with us not only in improving operational efficiency through digital linkage of trade documents, but also in exploring new functions such as streamlining EPA applications through Certification of Origin linkage and visualizing CO2 emissions in logistics. We would like to thank Krungsri for being involved in the Japan-Thailand Collaborative long time, and for playing an important role in coordinating the Thai users of the PoC this time as well.”

–Ends–

About Toyota Tsusho (Thailand) Company Limited
Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. is a leader in import-export, brokerage, services, trading and retailing both in Thailand and abroad. We were established in 1957 on 5 January. Initially, the main business of the company was importing consumer goods, industrial machinery, and automobile tire from Japan. The company’s main office located in Asok-Din Daeng Road. The main warehouse and logistic center located in Amata City Chonburi Province.The company is presently engaged in joint ventures more than 80 companies and 6,700 employees. The company’s businesses are now divided into 6 Division, Chemical & Electronics, Steel & Metal business, Global parts & Logistics Division, Automotive, Machinery and Food & Consumer Services. More than 60 years, we see that changes are the main component of growth. We respect our work in the past, our allies, and business relation. We will continue to move forward and grow sustainably.

About TradeWaltz Inc.
TradeWaltz Inc. is a trade DX startup co-funded by 14 companies including NTT Data, Toyota Tsusho Corporation, Mitsubishi Corporation, and venture capital owned by the University of Tokyo. The company is also supported by All Japan members in the industry, the government, and the academia. TradeWaltz? service utilizes blockchain technology to completely digitize the analog communications that exist in the trading industry, especially in cross-industry areas, improves operation efficiency 44-60% and enables to visualize end-to-end processes and working from home. The company is currently expanding its overseas operations to Singapore, Thailand, Australia, New Zealand, and other countries. The company also has begun preparing and demonstrating value-added services such as logistics optimization services and digital currency settlement utilizing the accumulated trade data. With the mission of “Create the Future of Trade,” TradeWaltz Inc. is promoting the Japan-originated Trade DX all over the world.

About Krungsri
Krungsri (Bank of Ayudhya PCL and its group companies) is the fifth largest financial group in Thailand in terms of assets, loans, and deposits, and one of Thailand’s six Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) with 77 years of history in the country. Krungsri is a strategic member of the Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Japan’s largest financial group and one of the world’s largest financial organizations. Krungsri provides a comprehensive range of banking, consumer finance, investment, asset management, and other financial products and services to individual consumers, SMEs, and large corporations through 626 domestic branches (587 Banking Branches and 39 Auto Business Branches) and over 32,617 service outlets nationwide. The Krungsri Group is the largest card issuer in Thailand with 9.8 million credit cards, sales finance, and personal loan accounts in its portfolio; a major automobile financing service provider (Krungsri Auto); one of the fastest growing asset management companies (Krungsri Asset Management); and a pioneer in microfinance (Ngern Tid Lor).

Krungsri is strongly committed to the highest level of integrity in conducting its business. All Krungsri Group companies have been awarded accreditation from the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) in collaboration with industry peers and stakeholders on a zero tolerance approach to corruption.

About MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) is one of the world’s leading financial groups. Headquartered in Tokyo and with over 360 years of history, MUFG has a global network with approximately 2,400 locations in more than 50 countries. The Group has about 170,000 employees and offers services including commercial banking, trust banking, securities, credit cards, consumer finance, asset management, and leasing. The Group aims to “be the world’s most trusted financial group” through close collaboration among our operating companies and flexibly respond to all of the financial needs of our customers, serving society, and fostering shared and sustainable growth for a better world. MUFG’s shares trade on the Tokyo, Nagoya, and New York stock exchanges. For more information, visit https://www.mufg.jp/english.