กรุงศรี ปั้นพอร์ตสินเชื่อเพื่อรายย่อยในฟิลิปปินส์ ส่งผลิตภัณฑ์เรือธงบุกตลาด ตอบโจทย์ผู้บริโภคครบวงจร

0
546

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เดินหน้าต่อยอดธุรกิจสินเชื่อรถ และสินเชื่อบุคคลผ่านสองเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ SB Finance, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกรุงศรี และซีเคียวริตี้ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น สถาบันการเงินชั้นนำในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึง HC Consumer Finance Philippines, Inc. หรือ Home Credit ในประเทศฟิลิปปินส์ มุ่งตอบสนองความต้องการด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคที่หลากหลายได้อย่างครบวงจร นับเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนตามแผนธุรกิจของกรุงศรีที่ต้องการขยายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในอาเซียน

นายวันชัยระบิน จิตวัฒนาธรรม ผู้บริหารสายงานธุรกิจระดับภูมิภาค ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยศักยภาพทางธุรกิจของประเทศฟิลิปปินส์ อันประกอบไปด้วยจำนวนประชากรกว่า 113 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน อายุเฉลี่ยประมาณ 25-26 ปี รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต เรามีความเชื่อมั่นในการขยายธุรกิจที่นี่ จากเดิมที่กรุงศรีได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อรายย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ผ่าน SB Finance โดยส่งต่อความเชี่ยวชาญและนำผลิตภัณฑ์เรือธงอย่าง สินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช (Car4Cash) และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเปิดตัวในตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี พร้อมทั้งเร่งขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินเดือนล่วงหน้า (Salary Advance Loan) ซึ่งทำให้ SB Finance เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดนี้ และนับตั้งแต่กรุงศรีเข้าถือหุ้นในช่วงปลายปี 2563 SB Finance มีอัตราการเติบโตของยอดสินเชื่อกว่า 40% และมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า”

“ปัจจุบันกรุงศรีขยายตลาดเพิ่มในฟิลิปปินส์ด้วยความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุด ได้แก่ Home Credit ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่มาช่วยเติมเต็มการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในประเทศฟิลิปปินส์ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยจุดแข็งจากการเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อ ณ จุดขาย (Point-of-sale Loan) ที่มีเครือข่ายมากกว่า 15,400 จุด นอกจากนี้ Home Credit ยังให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลดิจิทัล และบัตรเครดิต โดยมียอดสินเชื่อรวมอยู่ที่ 46.5 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 29 พันล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) และมีฐานลูกค้ากว่า 2.5 ล้านราย ทั้งยังครองตำแหน่งแบรนด์ที่เป็นที่จดจำสูงสุดในกลุ่มตลาดสินเชื่อ ณ จุดขายในประเทศฟิลิปปินส์ (จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในประเทศฟิลิปปินส์ของ IPSOS ในเดือนตุลาคม 2565) ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันสูง กลยุทธ์สำคัญหลังจากนี้คือการมุ่งรักษาความเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขณะเดียวกัน กรุงศรีมุ่งเน้นให้การสนับสนุน Home Credit ในการขยายการเติบโตในตลาดสินเชื่อรายย่อย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต”

ทั้งนี้ นายวันชัยระบิน กล่าวปิดท้ายว่า ทั้งสองธุรกิจของกรุงศรีต่างมีจุดแข็งและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ส่งเสริมกัน โดยกรุงศรีพร้อมใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย เพื่อส่งมอบโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมได้อย่างมีคุณภาพ ครบวงจร เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคาดหวังว่าธุรกิจทั้งสองจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้กรุงศรีรักษาความเป็นผู้นำ และพัฒนาตลาดสินเชื่อรายย่อยในฟิลิปปินส์อย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและเครือข่ายของกรุงศรีในอาเซียน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/asean

Krungsri grows its retail loan portfolio in the Philippines,
penetrating the market with flagship products that completely fulfill customer needs

Bangkok (27 July 2023) – Krungsri (Bank of Ayudhya PCL and its business units) is moving forward to expand its auto lending and consumer lending businesses through two business networks in the Philippines, namely SB Finance, Inc., a joint venture of Krungsri and Security Bank Corporation (SBC) which is a leading financial institution in the Philippines, and HC Consumer Finance Philippines, Inc., or Home Credit in the Philippines, with an aim to cater comprehensively to diverse customer needs in the area of consumer financing. The strategic move is one of the major drivers for identifying new business opportunities and reinforcing business strengths in ASEAN, aligning with Krungsri’s business plan.

Mr. Wanchairabin Jitwattanatam, Krungsri Head of Regional Business Division, said “The Philippines offers significant business potential with a population of over 113 million and a large working population averaging around 25-26 years old. Moreover, the country is currently enjoying favorable economic growth. We are confident in expanding our business here. Previously, Krungsri built on its expertise in extending retail financing products in the Philippines through SB Finance by launching flagship loan products such as Car4Cash and motorcycle loans in the market, which were very well received. At the same time, SB Finance also accelerated the growth of Salary Advance Loan making them one of the leading players in the market. Since Krungsri acquired SB Finance’s stake in late 2020, the joint venture’s outstanding loans have grown by over 40% and the customer base has doubled.”

“Krungsri has now expanded its existing footprint in the Philippines following the successful stake acquisition of Home Credit. This will be another key to ensure comprehensive offering of products and services pertaining to consumer finance by leveraging Home Credit’s position as a market leader in the point-of-sale loan segment, with a vast network of more than 15,400 service points nationwide. In addition, Home Credit also provide personal loans, digital revolving loans, and credit card services. As of June 30, 2023, Home Credit recorded 46.5 billion pesos (equivalent to 29 billion baht) of total net outstanding loans and had an active customer base of over 2.5 million. It was also distinguished as the most recognized brand in the segment of point-of-sale loans in the Philippines, according to IPSOS consumer survey in October 2022. Amidst the intensifying competitive environment, the vital strategy is to protect the position as the market leader of such product. Meanwhile, Krungsri remains committed to supporting Home Credit’s growth in retail financing market including new product introduction.”

Mr. Wanchairabin concluded that both businesses of Krungsri have complementary strengths. Krungsri is ready to use its expertise in retail finance to foster growth and deliver quality and comprehensive financial solutions with easy accessibility, convenience, and greater speed. They are expected to be the major drivers propelling to maintain Krungsri’s leading position and develop a sustainable retail finance market in the Philippines.
For further details about Krungsri’s businesses and networks in ASEAN, please visit our website: https://www.krungsri.com/th/asean.