กรุงศรีได้รับการประกาศเกียรติคุณจากบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) และ SME Finance Forum ด้านธนาคารเพื่อผู้ประกอบการสตรียอดเยี่ยม (Best Bank for Women Entrepreneurs)

0
1416

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการสตรียอดเยี่ยม (Best Bank for Women Entrepreneurs) ในงานประกาศรางวัล 2021 Global SME Finance Awards จัดโดยบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) และ SME Finance Forum ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการรับรองจากเครือข่ายความร่วมมือ Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) ของกลุ่มประเทศ G20 โดยเกิดจากผลงานความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของกรุงศรีภายใต้การนำของ นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME และ นายพีรกิตติ์ จิรเชษฐากุล (ขวา) ผู้บริหารสายงานกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อย ในการส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันโดดเด่นและมีความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่มีเจ้าของหรือผู้บริหารเป็นผู้หญิง