กรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิถันยรักษ์ ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมแก่สตรีด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

0
518

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แก่สตรีด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ (ขวา) ประธานศูนย์ถันยรักษ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช

Krungsri supports Breast Foundation in screening breast cancer for disadvantaged women
for 14th year

Bangkok (16 November 2023) – Mr. Poonsit Wongthawatchai (left), Krungsri Executive Vice President, Head of Environmental, Social and Governance Division, represented Bank of Ayudhya Public Company Limited in presenting a donation of 500,000 baht to the Breast Foundation under the Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother to support the provision of breast examination by mobile mammography units to disadvantaged women for the 14th year. The donation was received by Clin. Prof. Visit Vamvanij, M.D. (right), Chairman of the Thanyarak Breast Center, at the Thanyarak Breast Center, Siriraj Hospital.